Matka Zbawienia: Dar rozeznania pochodzi z Mocy Ducha Świętego i nie jest tak po prostu rozdawany. Trzeba na niego zapracować

Mother of Salvation: The Gift of Discernment comes from the Power of the Holy Spirit and it is not given easily. It must be earned

KSIĘGA PRAWDY

niedziela, 25 stycznia 2015 roku, godz. 14.40

Moje drogie dzieci, Dar rozeznania pochodzi z Mocy Ducha Świętego i nie jest tak po prostu rozdawany. Trzeba na niego zapracować. Jest on dawany jedynie tym, którzy pozostają w jedności z Chrystusem i są wolni od wszelkich rozproszeń z powodu pokus stawianych przed nimi przez złego ducha. Zły duch nie może oszukać tych, którzy są pobłogosławieni tym Darem.

Biada człowiekowi, który został oszukany, ponieważ pozwoli się poprowadzić do przyjęcia nieprawdy. Oszustwo pochodzi od samego szatana i od tych, których on opanował. Każdy, kto nie uznaje istnienia Jezusa Chrystusa, przekona się, że prawie niemożliwe będzie dla niego przeciwstawienie się oparom szatana, który zaślepi każdego i każdą z was, którzy jesteście winni grzechu pychy, aby was pożreć.

Każdy wyświęcony sługa Boży, który błąka się z dala od Prawdy, poprowadzi do błędu tych wszystkich, którzy zwracają się do niego o przewodnictwo. Z tego powodu będzie cierpiał wielką karę w Dniu Sądu.

Wpływ świeckiego świata przypomina wielką powódź, a dusze, które pozwolą, aby on zmienił ich pogląd lub opinię o Słowie Bożym, utoną.

Oszustwo jest narzędziem złego ducha, a jego głównym celem jest zniszczenie Kościoła Mojego Syna na ziemi przez zwiedzenie tych, którzy są wewnątrz niego. Otwórzcie oczy na nowe zmiany, które zostaną wprowadzone, a które przeklinają Imię Boga.


Nigdy nie wolno wam dopuścić, aby fałsz wpłynął na to, czego uczył was Mój Syn, bo Mój Syn nigdy nie odszedł od Swojego Słowa Spisanego ani nigdy nie odstąpi. Prawda podtrzyma was podczas prób, które są przed wami i które będą biczowały Kościół Mojego Syna na ziemi.

Musicie się przygotować na te czasy, bo one już prawie nadeszły.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…a-wplyw-swieckiego-swiata-przypomina-wielka-powodz
CÓRKA MARYI
"Nigdy nie wolno wam dopuścić, aby fałsz wpłynął na to, czego uczył was Mój Syn, bo Mój Syn nigdy nie odszedł od Swojego Słowa Spisanego ani nigdy nie odstąpi. Prawda podtrzyma was podczas prób, które są przed wami i które będą biczowały Kościół Mojego Syna na ziemi.

Musicie się przygotować na te czasy, bo one już prawie nadeszły."