Victory
604

BKP: Boží anathema – prokletí – za sodomské antievangelium na kardinála a čtyři biskupy z Belgie

video: BKP: Boží anathema – prokletí – za sodomské antievangelium na kardinála a čtyři biskupy z Belgie | BKP: Boží anathema – prokletí – za sodomské antievangelium na kardinála a čtyři biskupy z Belgie BKP: Boží anathema – prokletí – za sodomské antievangelium na kardinála a čtyři biskupy z Belgie – VIDEO Byzantine Catholic Patriarchate BKP: Boží anathema – prokletí – za sodomské antievangelium na kardinála a čtyři biskupy z Belgie BKP: Boží anathema – prokletí – za sodomské antievangelium na kardinála a čtyři biskupy z Belgie ugetube.com/watch/YeAPnaEjW1SjoSk BKP: Boží anathema – prokletí – za sodomské antievangelium na kardinála a čtyři biskupy z Belgie

Boží výrok oznamuje: „Kdo by hlásal jiné evangelium, i kdyby to byl anděl z nebe, budiž proklet, vyloučen.“ (Gal 1,8-9)

Kristovo evangelium vede ke spáse. Antikristovo pseudoevangelium vede do věčného zavržení v pekle.

Kardinál Josef De Kesel a čtyři biskupové z Belgie se dne 20. září dopustili těžkého zločinu vzpoury proti Bohu. Zavádějí jakousi pseudosvátost, která legalizuje těžký hřích sodomie. Sami se tím vyloučili z Kristovy církve. Oni

1) zneužili biskupskou autoritu

2) dali veřejné pohoršení a zhoubný precedens

3) odřekli se Boha, Jeho zákonů a přikázání

4) legalizací těžkého hříchu a cesty nekajícnosti vzali hříšníkům možnost pokání a spásy

V autoritě apoštolské a prorocké tímto zveřejňuji ve jménu Trojjediného Boha, Otce, Syna i Ducha svatého, Boží anathemu, prokletí. Z Kristovy církve se vyloučili:
kardinál Josef De Kesel,
biskup Lodewijk Aerts
biskup Johan Bonny
biskup Patrick Hoogmartens
biskup Lode Van Hecke.

Pokud jmenovaní nebudou konat veřejné pokání a zemřou v nekajícnosti, budou věčně zavrženi v pekle. Katoličtí křesťané se od těchto apostatů, církevních Jidášů, musí distancovat. Kdo s nimi a s jejich zhoubným učením tvoří jednotu, sám se rovněž vylučuje z Kristovy církve. Pokud by v tomto stavu nekajícnosti zemřel, bude věčně zavržen.

Boží anathema zveřejněna 27. 9. 2022.

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu