Clicks19
vi.news

Giám mục phải đi theo Chúa Kitô? Không, ông ta làm theo Thống đốc

Giám mục Lubbock Robert Coerver, Texas, vào ngày 2 tháng 4, đã đảo ngược (tuyên bố dưới đây) sắc lệnh Chủ nhật của mình cấm các linh mục nghe lời thú tội.

Lý do: Thống đốc Greg Abbott của Texas, một người Công giáo, đã chỉ định các nhà thờ là "dịch vụ thiết yếu" vào thứ ba.

Coerver đã tự mình cấm thú tội mà không có chỉ thị trước đó.

#newsSjiyclkrlu

1
2