Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal

Trzeba być poddanym papieżowi ? - Ks. Rafał Trytek- TRADYCJA KATOLICKA

Z zainteresowaniem przeczytałem kontrpolemikę Ryszarda Mozgola z moim artykułem o bulli Unam Sanctam. Znalazłem w niej, niestety, powtórzenie …
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ POZOSTAŁ W TRADYCJI
No to na samym końcu znajdujemy wyczerpująca odpowiedź dla teorii internauty V.R.S. ;
" Tak więc prawdą jest, że Sobór VI potępił Honoriusza papieża jako heretyka, ale to jest prawdą tylko ze stanowiska historycznego, bo w ciągu sesji i w aklamacjach sobór ten użył wolności jaka mu służyła, lecz prawdziwy Sobór VI, w formie kanonicznej, a zatem prawnie i dogmatycznie obowiązujący, to jest taki …More
No to na samym końcu znajdujemy wyczerpująca odpowiedź dla teorii internauty V.R.S. ;

" Tak więc prawdą jest, że Sobór VI potępił Honoriusza papieża jako heretyka, ale to jest prawdą tylko ze stanowiska historycznego, bo w ciągu sesji i w aklamacjach sobór ten użył wolności jaka mu służyła, lecz prawdziwy Sobór VI, w formie kanonicznej, a zatem prawnie i dogmatycznie obowiązujący, to jest taki jakim go zatwierdzenie papieskie uczyniło, i jakiemu od wiernych należy się poszanowanie, dotknął Honoriusza jako nie dość dbałego stróża depozytu wiary, ale nie jako zwolennika herezji. A więc Honoriusz nie pobłądził w nauczaniu Kościoła, ani jako papież ex cathedra, ani jako doktor prywatny, ale uchybił tylko jako nietrafny administrator, jako stróż nieprzezorny, jako człowiek nie dość oględny, pomimo całej ostrożności, z jaką się w liście do Sergiusza wyraża. "
1K
" NIE WSZYSTKO ZŁOTO CO SIĘ ŚWIECI ! " -" KOŚCIÓŁ JEST TAM , GDZIE JEST PRAWDZIWA WIARA ! "św.Hieronim doktor Kościoła
PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ POZOSTAŁ W TRADYCJI
Deklaracja doktrynalna ks. Trytek - TRADYCJA KATOLICKA ( KAPŁANI NIEZŁOMNI ) )
3.Odrzucam system FSSPX, w którym uznawanie Papieża jest czysto iluzoryczne, w którym Papież posiada prymat li tylko honorowy; a jedynym zauważalnym wyrazem uznawania papieskiego prymatu jest okazjonalne zawieszanie podobizny aktualnego okupanta Stolicy Piotrowej, którego FSSPX błędnie uznaje za Papieża, w zakrystiach …More
Deklaracja doktrynalna ks. Trytek - TRADYCJA KATOLICKA ( KAPŁANI NIEZŁOMNI ) )
3.Odrzucam system FSSPX, w którym uznawanie Papieża jest czysto iluzoryczne, w którym Papież posiada prymat li tylko honorowy; a jedynym zauważalnym wyrazem uznawania papieskiego prymatu jest okazjonalne zawieszanie podobizny aktualnego okupanta Stolicy Piotrowej, którego FSSPX błędnie uznaje za Papieża, w zakrystiach kaplic i kościołów Bractwa. Natomiast właściwym i legalnym" autorytetem dla Bractwa, rozstrzygającym ostatecznie co katolik w nauczaniu kościelnym" ma uznać, a co winien odrzucić, jest Przełożony Generalny FSSPX. Tym samym w Bractwie stawia się jego "autorytet" ponad "autorytetem" tego, którego błędnie uznaje się za prawdziwego Papieża.
PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ POZOSTAŁ W TRADYCJI
Wczoraj również dyskutowałem z tym człowiekiem V.R.S. dopóki , dopóty mnie nie zablokował. Gostek po prostu ma granice teologiczne , których nie może przeskoczyć i kreci się wokoło !
One more comment from PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ POZOSTAŁ W TRADYCJI
PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ POZOSTAŁ W TRADYCJI
" Nie ma takiej Prawdy co by na jaw nie wyszła ! "
V.R.S.
"Zresztą, gdyby w najgorszym przypadku uznać, że Honoriusz zbłądził doktrynalnie w swym PRYWATNYM liście, to w niczym nie przeczyłoby to nieomylności papieskiej!"
---
To prawda - ale w zdefiniowanych granicach tej nieomylności a nie sedewakantystycznego podejścia do Urzędu Papieskiego (niekonsekwentnego - bo np. uznają Piusa XII za ostatniego katolickiego papieża ale odrzucają jednocześnie w …More
"Zresztą, gdyby w najgorszym przypadku uznać, że Honoriusz zbłądził doktrynalnie w swym PRYWATNYM liście, to w niczym nie przeczyłoby to nieomylności papieskiej!"
---
To prawda - ale w zdefiniowanych granicach tej nieomylności a nie sedewakantystycznego podejścia do Urzędu Papieskiego (niekonsekwentnego - bo np. uznają Piusa XII za ostatniego katolickiego papieża ale odrzucają jednocześnie w większości jego zmiany liturgiczne -skoro papież ten serwował wg nich takie zmiany w liturgii że trzeba je odrzucać to powstaje kwestia czy nie czynią tego co sami zarzucają "lefebrystom" czyli przesiewanie decyzji papieskich i uznawanie papieży za papieży "malowanych", mówiąc kolokwialnie).

Nie ulega wątpliwości że Honoriusz został potępiony (jego imię związano z anatemą) przez Sobór Ekumeniczny i zostało to potwierdzone przez kolejnych papieży - m.in. poprzez włączenie przypomnienia potępienia Honoriusza do wyznań wiary jakie składali kolejni papieże po wyborze żeby nie wpadli na pomysł pójścia w ślady Honoriusza, jak podają historycy Kościoła - formuła ta była używana przez stulecia aż do Bonifacego VIII właśnie.
Sama bulla Unam sanctam z uwagi na wskazane przez prof. Bartyzela okoliczności stanowi wykroczenie poza prerogatywy papieskie, na co wskazywał również m.in. ks. G. Hesse.

Jednocześnie przykład Honoriusza pokazuje że w takich sytuacjach Kościół orzekał uroczystą anatemę, nawet wobec nieżyjącego już papieża. Co znów stoi na przekór sedewakantystycznej tezie tj. że każdy ma sobie dziś dokonać prywatnego osądu czy papież dopuścił się herezji (nie dowolnego błędu, sprzyjania herezji, tezy bliskiej herezji ale herezji właśnie) w taki sposób (tj. formalny) że stracił urząd.
Jeżeli "lefebryzm" jest zatem wg sedewakantystów niekatolicki bo, nie mając, zdaniem sedewakantystów, autorytetu, ocenia poszczególne zachowania i wypowiedzi papieży zamiast być im posłusznym to sedewakantyzm jest w tym zakresie, czego sedewakantyści nie zauważają, "lefebryzmem" do kwadratu bo każe osądzać nie tylko poszczególne wypowiedzi ale osobę jako całość to czy jest ona papieżem czy nie.

PS Pisząc to uważam że stawiane przez sedewakantystów konkretne problemy, które nie ograniczają się do osoby Jorge Mario Bergoglio lecz dotyczą działalności wszystkich papieży "soborowych" są ważne i warte postawienia na forum Kościoła - analogicznie jak w sprawie Honoriusza.
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
V.R.S napisał;
" To prawda - ale w zdefiniowanych granicach tej nieomylności a nie sedewakantystycznego podejścia do Urzędu Papieskiego (niekonsekwentnego - bo np. uznają Piusa XII za ostatniego katolickiego papieża ale odrzucają jednocześnie w większości jego zmiany liturgiczne -skoro papież ten serwował wg nich takie zmiany w liturgii że trzeba je odrzucać to powstaje kwestia czy nie czynią tego …More
V.R.S napisał;

" To prawda - ale w zdefiniowanych granicach tej nieomylności a nie sedewakantystycznego podejścia do Urzędu Papieskiego (niekonsekwentnego - bo np. uznają Piusa XII za ostatniego katolickiego papieża ale odrzucają jednocześnie w większości jego zmiany liturgiczne -skoro papież ten serwował wg nich takie zmiany w liturgii że trzeba je odrzucać to powstaje kwestia czy nie czynią tego co sami zarzucają "lefebrystom" czyli przesiewanie decyzji papieskich i uznawanie papieży za papieży "malowanych", mówiąc kolokwialnie)."
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
.....Wyciągasz pan urywki z kontekstu tak samo jak czynią to " świadkowie jehowy " , aby tylko trwać przy swojej nieprawości i błądzeniu jednocześnie .

...jakie " zmiany Piusa X-go odrzucają " ??? i kogo pan masz tutaj na myśli Bractwo Św.Piusa X-go czy kapłanów sedewakantystów . Już z nawyku chyba serwuje pan tutaj oskarżeniami bez podania dowodów czy materiałów dowodowych ! Sedewakantyści mówią wprost o swoim stanowisku w sprawie posoborowych papieży a wszystko to było zawarte w deklaracji ks.Trytka , która dość długo była utrzymywana na tym portalu i można było się z nią wnikliwie zapoznać po to by potem nie zadawać retorycznych pytań .

------------------------------------------------------


V.R.S napisał;
Jednocześnie przykład Honoriusza pokazuje że w takich sytuacjach Kościół orzekał uroczystą anatemę, nawet wobec nieżyjącego już papieża. Co znów stoi na przekór sedewakantystycznej tezie tj. że każdy ma sobie dziś dokonać prywatnego osądu czy papież dopuścił się herezji (nie dowolnego błędu, sprzyjania herezji, tezy bliskiej herezji ale herezji właśnie) w taki sposób (tj. formalny) że stracił urząd.
Jeżeli "lefebryzm" jest zatem wg sedewakantystów niekatolicki bo, nie mając, zdaniem sedewakantystów, autorytetu, ocenia poszczególne zachowania i wypowiedzi papieży zamiast być im posłusznym to sedewakantyzm jest w tym zakresie, czego sedewakantyści nie zauważają, "lefebryzmem" do kwadratu bo każe osądzać nie tylko poszczególne wypowiedzi ale osobę jako całość to czy jest ona papieżem czy nie.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Odnoszenie się bezpośrednio do walki teologicznej w 7-mym wieku pomiędzy Bizancjum a Rzymem nie ma nic wspólnego z kwestią sedewakantyzmu .

Nie ma nigdzie napisane , że każdy ma :" dokonywać własnego osadu " ! to jest błędna interpretacja ! " osąd należy do mnie powiedział PAN ! " Powiedział i ostrzegł nas jednak dosyć wyraźnie " PO OWOCACH ICH POZNACIE ! "

=-----------------------------------------------------------------------

PS Pisząc to uważam że stawiane przez sedewakantystów konkretne problemy, które nie ograniczają się do osoby Jorge Mario Bergoglio lecz dotyczą działalności wszystkich papieży "soborowych" są ważne i warte postawienia na forum Kościoła - analogicznie jak w sprawie Honoriusza.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Sytuację związaną z Honoriuszem już , żeśmy wyjaśniali !
V.R.S.
ad. 1 "...jakie " zmiany Piusa X-go odrzucają " ??? "- Piusa XII nie Piusa X.
ad 2 Nie odnosiłem się " do walki teologicznej w 7-mym wieku pomiędzy Bizancjum a Rzymem" ale do tego jak Kościół (Rzymski i Katolicki) potraktował sprawę Honoriusza.
Por. np. list św. Leona II z 7 maja roku 683 do cesarza Konstantyna IV: “obkładamy anatemą wynalazców tego nowego błędu to jest biskupa Faranu Teodora,…More
ad. 1 "...jakie " zmiany Piusa X-go odrzucają " ??? "- Piusa XII nie Piusa X.

ad 2 Nie odnosiłem się " do walki teologicznej w 7-mym wieku pomiędzy Bizancjum a Rzymem" ale do tego jak Kościół (Rzymski i Katolicki) potraktował sprawę Honoriusza.
Por. np. list św. Leona II z 7 maja roku 683 do cesarza Konstantyna IV: “obkładamy anatemą wynalazców tego nowego błędu to jest biskupa Faranu Teodora, Sergiusza, Pyrrusa, Piotra i Pawła, zdrajców raczej niż przywódców Kościoła w Konstantynopolu, a także Honoriusza, który nie podjął próby uświęcania Kościoła Apostolskiego nauczaniem apostolskiej tradycji, lecz poprzez bluźnierczą zdradę pozwolił by jego czystość została skalana” (Mansi, XI, col. 733).

"nie ma nic wspólnego z kwestią sedewakantyzmu" - owszem, bo sedewakantyzm to novum w dziejach Kościoła - choćby z uwagi na twierdzenie że od ponad 60 lat nie ma papieża i nie robienie nic żeby to zmienić (gdzie są ci dawni ludzie średniowiecza, którzy nie wyobrażali sobie Kościoła bez papieża i gdy uznali [nawet błędnie] że papieża nie ma - to przynajmniej mieli tyle w sobie konsekwencji że go wybierali) , ale także jeśli chodzi o podejście do samego papiestwa, mówiąc potocznie: "bardziej papieskie niż sam papież"

ad. 3 "Nie ma nigdzie napisane , że każdy ma :" dokonywać własnego osadu " ! "
---
A kto ma dokonać osądu? Z całym szacunkiem - ks. Trytek?
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
Mu nie wiemy o jaki czynności doktrynalne chodziło . Z posoborowiem jest całkiem inny temat . Tutaj każdy już wie , że Tworem Soboru Watykańskiego były działania masonerii i infiltracja Stolicy Piotrowej wraz z całym Kościołem przez ustawionych antykatolików i wilki w owczych skórach , których celem od samego początku było zburzenie struktur KK-go od wewnątrz - co zresztą doskonale im się …More
Mu nie wiemy o jaki czynności doktrynalne chodziło . Z posoborowiem jest całkiem inny temat . Tutaj każdy już wie , że Tworem Soboru Watykańskiego były działania masonerii i infiltracja Stolicy Piotrowej wraz z całym Kościołem przez ustawionych antykatolików i wilki w owczych skórach , których celem od samego początku było zburzenie struktur KK-go od wewnątrz - co zresztą doskonale im się udało !
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
" Zresztą, gdyby w najgorszym przypadku uznać, że Honoriusz zbłądził doktrynalnie w swym PRYWATNYM liście, to w niczym nie przeczyłoby to nieomylności papieskiej! "
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Proszę zwrócić uwagę na słowo " PRYWATNYM " - nie bez przyczyny napisane z dużej litery , aby zaznaczyć , że prywatne listy nie mają wpływu na teologię papieską i całego Kościoła Świętego .
V.R.S.
"Proszę zwrócić uwagę na słowo " PRYWATNYM " "
---

Proszę zwrócić uwagę na słowo "nieomylności papieskiej" - ta została zdefiniowana precyzyjnie przez Sobór Watykański.
N.b. do cytowanego wyżej Leona II można dodać też Liber Diurnus Romanorum Pontificum - Formuła LXXXIV:
"... Auctores vero novi haeretici dogmatis (...) una cum Honorio, qui pravis eorum assertionibus fomentum impendit", tj. "…More
"Proszę zwrócić uwagę na słowo " PRYWATNYM " "
---

Proszę zwrócić uwagę na słowo "nieomylności papieskiej" - ta została zdefiniowana precyzyjnie przez Sobór Watykański.

N.b. do cytowanego wyżej Leona II można dodać też Liber Diurnus Romanorum Pontificum - Formuła LXXXIV:
"... Auctores vero novi haeretici dogmatis (...) una cum Honorio, qui pravis eorum assertionibus fomentum impendit", tj. "twórcy zaiste nowego heretyckiego dogmatu (...) wraz z Honoriuszem, który umożliwił szerzenie ich bezbożnych doktryn", LDRP, ed. Rozier, s. 198
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
"Proszę zwrócić uwagę na słowo " PRYWATNYM " "
---

Proszę zwrócić uwagę na słowo "nieomylności papieskiej" - ta została zdefiniowana precyzyjnie przez Sobór Watykański.
====================================
" nieomylność papieska w kwestii wiary i obyczajów , ( tutaj akurat tego nie dotyczy , bo sprawa dotyczy PRYWATNEJ KORESPONDENCJI ) ale ponad to ;
Czy papież jest absolutnym władcą?
Problem …More
"Proszę zwrócić uwagę na słowo " PRYWATNYM " "
---


Proszę zwrócić uwagę na słowo "nieomylności papieskiej" - ta została zdefiniowana precyzyjnie przez Sobór Watykański.
====================================
" nieomylność papieska w kwestii wiary i obyczajów , ( tutaj akurat tego nie dotyczy , bo sprawa dotyczy PRYWATNEJ KORESPONDENCJI ) ale ponad to ;
Czy papież jest absolutnym władcą?
Problem pomylonego posłuszeństwa
fałszywe posłuszeństwo – Sacerdos Hyacinthus
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
... Auctores vero novi haeretici dogmatis (...) una cum Honorio, qui pravis eorum assertionibus fomentum impendit",
"...Ale autorzy nowych heretyckich dogmatów (...) razem z Honoriuszem, który dolewa paliwa do ich fałszywych twierdzeń"
==================================
....tylko , że to nie pod tymi słowami ( które wstawił ks.Trytek ) było napisane ;
"Zresztą, gdyby w najgorszym przypadku uznać …More
... Auctores vero novi haeretici dogmatis (...) una cum Honorio, qui pravis eorum assertionibus fomentum impendit",
"...Ale autorzy nowych heretyckich dogmatów (...) razem z Honoriuszem, który dolewa paliwa do ich fałszywych twierdzeń"
==================================
....tylko , że to nie pod tymi słowami ( które wstawił ks.Trytek ) było napisane ;

"Zresztą, gdyby w najgorszym przypadku uznać, że Honoriusz zbłądził doktrynalnie w swym PRYWATNYM liście, to w niczym nie przeczyłoby to nieomylności papieskiej!"
One more comment from KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ POZOSTAŁ W TRADYCJI
Kiedy wielotysięczne tłumy zebrały się koło Niego, tak że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów.1 Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome.2 Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha, głosić …More
Kiedy wielotysięczne tłumy zebrały się koło Niego, tak że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów.1 Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome.2 Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach.3 (Łk 12,1-3)