Clicks1.1K
csk.news
102

Smrteľne chorý seminarista, ktorý bol pred štyrmi mesiacmi vysvätený zomiera

Novo vysvätený otec Diego Peña Navia (31 rokov) zomrel na rakovinu dňa 4. decembra.

Peña bola diagnostikovaný s rakovinou nosohltanu v roku 2013. V tom čase bol Peña „ďaleko“ od viery, ale prežil obrátenie, začal praktizovať vieru a vstúpil do seminára v Garzone.

V druhom roku seminára sa mu vrátila rakovina do krku.

Vďaka osobitnému povoleniu Vatikánu bol 21. augusta vysvätený za diakona a nasledujúci deň kňaza (fotky).

Garzonský biskup Fabio Duque Jaramillo zdôraznil, že vysvätenie nebolo iba pre tento život: „Toto vysvätenie je aj pre večný život.“

Obrázok: © Oficina de Prensa-Diócesis de Garzón, #newsYuwmuwptoz

Kallistratos
Toto se mi vážně líbilo: BOREC: www.youtube.com/watch
ekans
Mirku, ty máš věšteckou školu
Kallistratos
Vše je nezbytné vnímat v koexistenci bytí, nezjednodušovat jako při pohledu na bitovou mapu, která je neúplným vnímáním skutečnosti, která nás absorbuje a jíž jsme nedílnou součástí... Nesnažím se o kecy, ale spíše bych lidské poznání a to především i duchovní, přirovnal k objevu zvětšovacího skla a mikroskopu a pak to šlo ještě dále na mnohem hlubší úroveň objevů ... To samé platí v duchovních …More
Vše je nezbytné vnímat v koexistenci bytí, nezjednodušovat jako při pohledu na bitovou mapu, která je neúplným vnímáním skutečnosti, která nás absorbuje a jíž jsme nedílnou součástí... Nesnažím se o kecy, ale spíše bych lidské poznání a to především i duchovní, přirovnal k objevu zvětšovacího skla a mikroskopu a pak to šlo ještě dále na mnohem hlubší úroveň objevů ... To samé platí v duchovních rovinách... Poznání, poznání vztahů a vzájemných vazeb... Chápu, většině je to ukradené, ale pro zajímavost, Ernest Ruska nepocházel z Ruska, ale Německa a dostal Nobelovku.... :) Naše víra je leckdy ošemetně ustrnulá, zasunutá do národních či rodinných vazeb a zvyklostí, zotročená v dějinách i státními zájmy a vším možným včetně moci z jakékoli strany... Víru dokonce necháme záměrně zakonzervovat a pak se hádáme, zda je lepší koňský povoz nebo parní stroj. Děsný přístup. Nezralý přístup. Ale asi jako lidé lepší nebudeme, Bůh je daleko a jeho tvář jakoby nevidíme, takže biče si moc nepřipouštíme a větší motivací je nám pak zaměstnavatel, demagog, monarcha, finančák, ouřada a nebo biřic ... Tvář a následky zažíváme totiž naprosto přímočaře... a rychle se učíme/poučíme.... Motivace, hnací síla, strach, náprava..... U Boha si ale válíme často dlouhodobě šunky, Bůh je daleko a jeho vůle...? Hrajeme si s výkladem... Přichází nesnáze, životní kolize, nemoci, vztahové defekty, umírání.... Pak voláme, neodvratitelnost naší "recyklace" se blíží... Kam půjdeme a s jakou výslednicí.... Naše úsměvy jsou jen dočasné, stejně jako nářky, tužby, časné cíle, řeč, smysly.... Tváří v tvář neodvratnosti.... při plném vědomí.... jedinou odpovědí je snaha o konání lásky, přání dobra druhým lidem, objevení jedinečného vztahu před Tvůrcem.... Nic jiného.... A pak tma... čekání na Světlo...... ON přichází.....
ekans
tak vnímej, zbytečně moc to natahuješ, nehodí se to číst
Kallistratos and one more user like this.
Kallistratos likes this.
Strážce likes this.
Strážce
Šmudlo, to jsou p!ané řeči. Je to úplně prázdné. Kvákání žab má větší smysl.
Strážce
Co klávesnice, už jsi ji vypucoval?
Kallistratos
Máme tu modlitbu. Můžeme se modlit za uzdravení.
Máme tu medicínu, medicínu pomáhající, která zdaleka nemusí v tom konkrétním případě být účinná, protože vždy jsou tu limity.
Máme tu na světě různé nemoci, které mají různé příčiny a nastanou na základě různých životních konstelací či již dřímají v predispozicích.
Máme tu čas, konkrétní čas, kdy se mohlo účinně medicínou zasáhnout a kdy už ne.
More
Máme tu modlitbu. Můžeme se modlit za uzdravení.
Máme tu medicínu, medicínu pomáhající, která zdaleka nemusí v tom konkrétním případě být účinná, protože vždy jsou tu limity.
Máme tu na světě různé nemoci, které mají různé příčiny a nastanou na základě různých životních konstelací či již dřímají v predispozicích.
Máme tu čas, konkrétní čas, kdy se mohlo účinně medicínou zasáhnout a kdy už ne.
Máme tu různý životní styl toho daného člověka a jinou zcitlivělost na látky kolem nás, na různé druhy virů, bakterií, cizopasníků, antigenů všeho druhu...
Máme tu skutečnost, že nikdy nejsme sami. Naše entita je malým vesmírem a žijeme plni různých dalších životních forem, které koexistují s námi, plísně, kvasinky, bakterie, cizopasníci.... Zajímavá i toxoplazmóza ;)
Jsme -li vybaveni tělem, hmotným tělem, nejsme supermani z komiksů, ale přijímáme i vylučujeme, slova i hmotu.... To samé se týkalo Ježíše Krista, Panny Marie a naprosto všech co se po zemi pohybovali.... vystaveni zátěži lidského těla se vším co k němu patří. Například i syntéza aminokyselin - esenciální a neesenciální.... Podobně tak Vitamíny - Vitamín K, jeho část produkují střevní bakterie....Dále potřebujeme i jód, protože struma nikomu moc nesluší a velké vole by nám velikány moc neosvítilo :) 6. března není jen Miroslav, ale i den jódu :)

Omlouvám se, ale ta koexistence společenstevv a esenciality je důležitá. Vede to k pochopení naší pomíjivosti, bolesti i ztrát. Jsme prach, ale nesmírně drahý prach v Božích očích a utrpení, oběť, bolest, recyklace živé hmoty nás vždy bude provázet..... Učit se jít po Božích stezkách nás naučí poznání a větší úctě a snaze konat dobro a o dobro usilovat, pokud je to možné. Protože zlo umí také recyklovat a nic nevracet. Zhasne. Bůh je světlem, oživuje, daruje, miluje a dává. Láska je nejvyšším darem. Bez ní je na světe zhasnuto. Zmáčkněme tlačítko - ON. Ať On je světlem v nás a ať jeho věrní vydávají svědectví o Boží slávě.
zaba
Možná nám hmotná pomíjivost také připomíná rizikový prostor, ve kterém se nacházíme. Prostor pod vládou ďábla, který nás zlákal k hříchu a my si na křehkosti hmoty můžeme toto stále uvědomovat. To vše proto, abychom v našem duchovním světě si uvědomili též onu rizikovost, být příliš "sluníčkový", pyšný, sebejistý, neuveď nás v pokušení soběstačnosti, ale zbav nás od Zlého....
Joske
Bůh nám všem odpusť, jistě měl veliké naděje.

Boží slovo na den 7.12. A.D. 2019
Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, hlásal radostnou zvěst o (Božím) království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tu řekl svým učedníkům: "Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste …More
Bůh nám všem odpusť, jistě měl veliké naděje.

Boží slovo na den 7.12. A.D. 2019
Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, hlásal radostnou zvěst o (Božím) království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tu řekl svým učedníkům: "Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň." (Potom) si zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vyháněli a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Těchto dvanáct Ježíš poslal a přikázal jim: "Mezi pohany nechoďte a do žádného samařského města nevcházejte. Raději jděte k ztraceným ovcím z domu izraelského. Jděte a hlásejte: `Přiblížilo se nebeské království.' Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte.
Mt 9,35-10,1.5-8
Coburg and one more user like this.
Coburg likes this.
pehol likes this.
Kallistratos
Krásně řečeno: Garzonský biskup Fabio Duque Jaramillo zdôraznil, že vysvätenie nebolo iba pre tento život: „Toto vysvätenie je aj pre večný život.“