Peter(skala)
672K
Aktuálne posolstvá zo zjavenia Svätých (Ježiš Kristus, Panna Mária, anjeli a svätí..) 1. NEDEĽA V MESIACI (po 1.piatku) “Moje drahé deti! Ďakujem a som spokojná, že ste sem prišli. Dnes by som vám …More
Aktuálne posolstvá zo zjavenia Svätých (Ježiš Kristus, Panna Mária, anjeli a svätí..)

1. NEDEĽA V MESIACI (po 1.piatku)

“Moje drahé deti! Ďakujem a som spokojná, že ste sem prišli. Dnes by som vám chcela povedať, že by som si priala púť 15. augusta ku krížu vo vašich Dechticiach a túto púť opakovať každú prvú nedeľu v mesiaci. Želala by som si, aby prišlo viac ľudí. Deti, prosím vás, obráťte sa, obráťte sa, prosím, obráťte sa. Zmeňte sa úplne od základu, prosím, prosím. Milujem vás!”

Každú 1. nedeľu po 1. piatku v mesiaci o 12:00 hod. (sa z námestia) začína púť modlitieb na horu Boričky, kde sa zjavuje Panna Mária (so Svätými) … okolo 14 hod.
Peter(skala)
Aktuálne Posolstvo, Medžugorie, 2. máj 2016 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane
"Drahé deti, moje materinské srdce túži po vašom úprimnom obrátení a pevnej viere, aby ste mohli šíriť lásku a pokoj všetkým, ktorí vás obklopujú. Ale, deti moje, nezabudnite, každý z vás je jedinečným svetom pred nebeským Otcom. Preto dovoľte, aby vo vás neustále pôsobilo dielo Ducha Svätého. …More
Aktuálne Posolstvo, Medžugorie, 2. máj 2016 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

"Drahé deti, moje materinské srdce túži po vašom úprimnom obrátení a pevnej viere, aby ste mohli šíriť lásku a pokoj všetkým, ktorí vás obklopujú. Ale, deti moje, nezabudnite, každý z vás je jedinečným svetom pred nebeským Otcom. Preto dovoľte, aby vo vás neustále pôsobilo dielo Ducha Svätého. Buďte mojimi duchovne čistými deťmi. V duchovnosti je krása. Všetko, čo je duchovné je živé a veľmi pekné. Nezabudnite, že v Eucharistii, ktorá je srdcom viery, je môj Syn stále s vami. Prichádza k vám a s vami láme chlieb, pretože, deti moje, kvôli vám zomrel, vstal z mŕtvych a znovu prichádza. Tieto moje slová sú vám známe, pretože sú pravdou a pravda sa nemení. Ale mnohé moje deti na ne zabudli. Deti moje, moje slová nie sú ani staré, ani nové, ony sú večné. Preto vás, deti moje, pozývam, aby ste dobre sledovali znamenia čias, aby ste „zhromažďovali rozbité kríže“ a boli apoštolmi zjavenia. Ďakujem vám. "
Peter(skala)
Poselství 25. dubna 2016, Medžugorie, prostreníctvom Marije Pavlovičovej – Lunettiovej
www.magnificat.sk/posolstvo-kralo…

„Drahé děti!
Moje mateřské srdce krvácí, když vás vidím ve hříchu a hříšných zvyklostech. Zvu vás, vraťte se k Bohu a k modlitbě, aby vám bylo dobře na zemi. Bůh vás skrze mne zve, aby vaše srdce byla nadějí a radostí pro všechny ty, kteří jsou daleko. Má výzva nechť …
More
Poselství 25. dubna 2016, Medžugorie, prostreníctvom Marije Pavlovičovej – Lunettiovej
www.magnificat.sk/posolstvo-kralo…


„Drahé děti!

Moje mateřské srdce krvácí, když vás vidím ve hříchu a hříšných zvyklostech. Zvu vás, vraťte se k Bohu a k modlitbě, aby vám bylo dobře na zemi. Bůh vás skrze mne zve, aby vaše srdce byla nadějí a radostí pro všechny ty, kteří jsou daleko. Má výzva nechť vám je balsámem pro duši i srdce, abyste slavili Boha Stvořitele, který vás miluje a zve na věčnost. Děti moje, život je krátký, využijte tento čas, abyste konali dobro. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu!“
18 more comments from Peter(skala)
Peter(skala)
15.04.2016 - prostredníctvom Martina (Dechtice)
Moje deti!
Aj dnes vás moje materinské srdce povzbudzuje, aby ste môjho Syna Ježiša milovali čisto a nežne. Neskrývajte svoju lásku k Spasiteľovi, aby ste neprestajne žiarili veľkonočným svetlom. Každý z vás nech je Ježišovou lampou v mojich rukách, aby som vás mohla poslať tam, kde je treba zahnať temnotu. Ostaňte jednoduché a pokorné, milé deti …More
15.04.2016 - prostredníctvom Martina (Dechtice)
Moje deti!
Aj dnes vás moje materinské srdce povzbudzuje, aby ste môjho Syna Ježiša milovali čisto a nežne. Neskrývajte svoju lásku k Spasiteľovi, aby ste neprestajne žiarili veľkonočným svetlom. Každý z vás nech je Ježišovou lampou v mojich rukách, aby som vás mohla poslať tam, kde je treba zahnať temnotu. Ostaňte jednoduché a pokorné, milé deti. Chráňte sa hriechu a budete lampami, ktoré svietia Božím svetlom. Ak budete milovať úprimne a sväto, budete plné veľkonočnej radosti. Žehnám vás a ponáram do lásky Ježišovho a môjho srdca.
Peter(skala)
Aktuálne Posolstvo, Medžugorie, 2. apríl 2016 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane
"Drahé deti, nemajte zatvrdnuté, zatvorené a strachom naplnené srdcia. Dovoľte mojej materinskej láske osvietiť a naplniť ich láskou a nádejou, aby som ako matka utíšila vaše bolesti, pretože ich poznám. Sama som ich zakúsila. Bolesť pozdvihuje a je najväčšou modlitbou. Môj Syn miluje zvlášť tých …More
Aktuálne Posolstvo, Medžugorie, 2. apríl 2016 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

"Drahé deti, nemajte zatvrdnuté, zatvorené a strachom naplnené srdcia. Dovoľte mojej materinskej láske osvietiť a naplniť ich láskou a nádejou, aby som ako matka utíšila vaše bolesti, pretože ich poznám. Sama som ich zakúsila. Bolesť pozdvihuje a je najväčšou modlitbou. Môj Syn miluje zvlášť tých, ktorí trpia bolesťou. Poslal ma, aby som vám ich utíšila a priniesla nádej. Dôverujte v neho. Viem, že vám je ťažko, pretože okolo seba vidíte čoraz viac tmy. Deti moje, treba ju rozbiť modlitbou a láskou. Ten, kto sa modlí a miluje, nebojí sa, má nádej a milosrdnú lásku, vidí svetlo a vidí môjho Syna. Ako svojich apoštolov vás pozývam, aby ste sa snažili byť príkladom milosrdnej lásky a nádeje. Vždy znovu sa modlite za čoraz viac lásky, pretože milosrdná láska prináša svetlo, ktoré rozbíja každú tmu, prináša môjho Syna. Nebojte sa, nie ste sami, ja som s vami. Prosím vás, aby ste sa modlili za svojich pastierov, aby v každej chvíli mali lásku, aby s láskou konali pre môjho Syna, skrze neho a na jeho pamiatku. Ďakujem vám. "
Peter(skala)
Aktuálne Posolstvo, Medžugorie, 25. marec 2016
"Drahé deti! Dnes vám prinášam svoju lásku. Boh mi dovolil, aby som vás milovala a z lásky pozývala k obráteniu. Vy ste, deti moje, chudobní v láske a ešte ste nepochopili, že môj Syn Ježiš dal svoj život z lásky, aby vás spasil a dal vám večný život. Preto, modlite sa, deti moje, modlite sa, aby ste v modlitbe pochopili Božiu lásku. Ďakujem …More
Aktuálne Posolstvo, Medžugorie, 25. marec 2016

"Drahé deti! Dnes vám prinášam svoju lásku. Boh mi dovolil, aby som vás milovala a z lásky pozývala k obráteniu. Vy ste, deti moje, chudobní v láske a ešte ste nepochopili, že môj Syn Ježiš dal svoj život z lásky, aby vás spasil a dal vám večný život. Preto, modlite sa, deti moje, modlite sa, aby ste v modlitbe pochopili Božiu lásku. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
Peter(skala)
Kráľovná pokoja Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, (výročne zjavenie), Medžugorie, 18. marca 2016
“Drahé deti, materinským srdcom naplneným láskou k vám, svojim deťom, chcem vás naučiť úplnej dôvere v Boha Otca. Prajem si, aby ste sa naučili vnútorným nazeraním a vnútorným načúvaním nasledovať Božiu vôľu. Prajem si, aby ste sa naučili bezhranične dôverovať jeho milosti a …More
Kráľovná pokoja Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, (výročne zjavenie), Medžugorie, 18. marca 2016

“Drahé deti, materinským srdcom naplneným láskou k vám, svojim deťom, chcem vás naučiť úplnej dôvere v Boha Otca. Prajem si, aby ste sa naučili vnútorným nazeraním a vnútorným načúvaním nasledovať Božiu vôľu. Prajem si, aby ste sa naučili bezhranične dôverovať jeho milosti a jeho láske, tak ako som vždy dôverovala ja. Preto, deti moje, očistite svoje srdcia.
Osloboďte sa od všetkého, čo vás pripútava len k pozemskému a dovoľte Božiemu, aby formovalo váš život prostredníctvom vašej modlitby a obety; aby vo vašich srdciach bolo Božie kráľovstvo; aby ste začali žiť vychádzajúc od Boha Otca; aby ste sa vždy usilovali kráčať s mojím Synom. Ale pre toto všetko, deti moje, musíte byť chudobní v duchu a naplnení láskou a milosrdenstvom. Musíte mať čisté a jednoduché srdcia a vždy byť pripravení slúžiť. Deti moje, počúvnite ma, hovorím to kvôli vašej spáse. Ďakujem vám.“
Peter(skala)
Aktuálne Posolstvo, Medžugorie, 2. marec 2016 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane
"Drahé deti, môj príchod k vám je pre vás darom nebeského Otca. Prichádzam skrze jeho lásku, aby som vám pomohla nájsť cestu k pravde, nájsť cestu k môjmu Synovi. Prichádzam, aby som vám potvrdila pravdu. Chcem vám pripomenúť slová môjho Syna. Ohlasoval slová spásy pre celý svet, slová lásky …More
Aktuálne Posolstvo, Medžugorie, 2. marec 2016 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

"Drahé deti, môj príchod k vám je pre vás darom nebeského Otca. Prichádzam skrze jeho lásku, aby som vám pomohla nájsť cestu k pravde, nájsť cestu k môjmu Synovi. Prichádzam, aby som vám potvrdila pravdu. Chcem vám pripomenúť slová môjho Syna. Ohlasoval slová spásy pre celý svet, slová lásky pre všetkých, lásky, ktorú dokázal svojou obetou. Ale aj dnes ho mnohé moje deti nepoznajú, nechcú ho spoznať, sú ľahostajní. Kvôli ich ľahostajnosti moje srdce bolestne trpí. Môj Syn bol vždy v Otcovi. Rodiac sa na zemi priniesol Božie a odo mňa prijal ľudské. S ním prišlo medzi nás slovo. S ním prišlo svetlo sveta, ktoré preniká do sŕdc, osvecuje ich a napĺňa láskou a útechou. Deti moje, môjho Syna môžu vidieť všetci, ktorí ho milujú, pretože jeho tvár sa vidí v dušiach, ktoré sú naplnené láskou k nemu. Preto, deti moje, apoštoli moji, počúvajte ma. Zanechajte márnosť a sebeckosť. Nežite len pre pozemské a materiálne. Milujte môjho Syna a robte tak, aby druhí videli jeho tvár skrze vašu lásku k nemu. Pomôžem vám ho čo najviac spoznať. Budem vám o ňom rozprávať. Ďakujem vám. "
www.medjugorje.ws/sk/
Peter(skala)
13. 3. 2016
Dávám ti Svůj pokoj. Zapíšeš Má Slova?
Ano, Pane…
Tato generace není ochotná se sklonit. Oslabeni svými hříchy, vložili svou důvěru v Satana, postavili na něm svou naději. Ačkoliv stojím před každým, aby Mě viděl, jen někteří si toho všimli. Jejich vůdcové se stali krutými a mnohé národy čeká smrt z jejich rukou. Jak moc jsem se nad tebou naplakal, stvoření! Nad tebou, jehož …More
13. 3. 2016
Dávám ti Svůj pokoj. Zapíšeš Má Slova?
Ano, Pane…
Tato generace není ochotná se sklonit. Oslabeni svými hříchy, vložili svou důvěru v Satana, postavili na něm svou naději. Ačkoliv stojím před každým, aby Mě viděl, jen někteří si toho všimli. Jejich vůdcové se stali krutými a mnohé národy čeká smrt z jejich rukou. Jak moc jsem se nad tebou naplakal, stvoření! Nad tebou, jehož život se nyní řítí do zkázy. Až budou plameny šlehat do výše a ohnivými jazyky olizovat váš lid, zeptám se této generace: Kde nalezneš pomoc? A u koho? U Satana? Ve svém egu, v sobě?

Přišel čas, aby byla vykonána Má Spravedlnost, neboť trest této nevěrné generace je u vašich dveří. Své výnosy naplním do písmene. Když budete slyšet hřmění, bude slyšen Můj Hlas, hřmějící ve vašich uších, znějící do všech končin země. Potom vězte, že svět a všichni, kdo v něm žijí, uslyší Hlas Spravedlnosti: Zlo přinese smrt mnoha národům… Zkáza se vplíží do každého města.

Slyšeli jste, že „Anděl Jahveho obklíčí města a národy“, aby každého volal k pokání? Toto jsou věci, které se uskuteční v nadcházejících dnech.

Proto vy, kteří jste vstoupili do Mých Nádvoří a uvěřili Mým výrokům, modlete se a nebojte se, ale vám, kteří jste se po dlouhá léta vysmívali Mým výrokům, ubíjeli svým jazykem Mé proroky, běda, neboť jste používali lží, abyste ospravedlnili své lži, skutečně jste Má Slova pohřbili ve svém vlastním hrobě. Ano, skutečně jste Má Slova překrucovali. Ale vaše hříchy vytvořily propast mezi vámi a Mnou. A nyní Spravedlnost nebude zadržována. Pravím vám, budou pro vás hořké nadcházející dny, až se setkáme tváří v tvář… Modlete se a nedovolte, aby vám klesla víčka a usnuli jste!

Takto byste se měli modlit:

„Jahve, můj Bože, kéž Tě dosáhne má modlitba.
Slyš naše volání o smilování a pomoc.
Odpusť těm, kdo nemají žádnou víru v Tebe, můj Bože,
a ani žádnou důvěru ve Tvou moc zachránit nás.
Nezhášej světlo našich dní,
čímž by byl zničen v mžiku svět,
ale ve Svém Otcovském Slitování
se nad námi smiluj a odpusť nám.

Nedovol zlému, aby proléval naši krev jako vodu,
odpusť naše viny, utiš Svůj hněv,
Vzpomeň na naši slabost.
Zadrž Své anděly zhouby
a dej nám ještě šanci dokázat,
že jsme hodni Tvé Dobroty.

Svou důvěru vkládám v Tebe. Amen.“

S jakým potěšením pak přijmu tuto modlitbu. Modlitbu, která Mi dá spočinout! Dcero, požehnám všem těm, kdo se budou upřímně modlit tuto modlitbu. Ať zazní toto proroctví: „Ten den a hodina patří Mně, vašemu Bohu,“ to řekneš těm, kdo se tě budou ptát na čas a hodinu Mé Spravedlnosti! Láska tě miluje.

pravdivyzivotvbohu.wordpress.com/…/nove-poselstvi-…
Peter(skala)
Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, 2. februára 2016
„Drahé deti, pozývala som vás a znovu vás pozývam, aby ste spoznali môjho Syna, aby ste spoznali pravdu. Som s vami a modlím sa, aby ste to dokázali. Deti moje, musíte sa veľa modliť, aby ste mali viac lásky a trpezlivosti, aby ste vedeli priniesť obetu a aby ste boli chudobní v duchu. Môj Syn je vždy s vami skrze Ducha …More
Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, 2. februára 2016
„Drahé deti, pozývala som vás a znovu vás pozývam, aby ste spoznali môjho Syna, aby ste spoznali pravdu. Som s vami a modlím sa, aby ste to dokázali. Deti moje, musíte sa veľa modliť, aby ste mali viac lásky a trpezlivosti, aby ste vedeli priniesť obetu a aby ste boli chudobní v duchu. Môj Syn je vždy s vami skrze Ducha Svätého. Jeho Cirkev sa rodí v každom srdci, ktoré ho spozná. Modlite sa, aby ste mohli spoznať môjho Syna, modlite sa, aby vaša duša bola s ním jedno. To je modlitba, to je láska, ktorá priťahuje druhých a robí vás mojimi apoštolmi.
Pozerám na vás s láskou, materinskou láskou. Poznám vás, poznám vaše bolesti a smútky, pretože i ja som v tichosti trpela. Moja viera mi dávala lásku a nádej. Opakujem, Vzkriesenie môjho Syna a moje Nanebovzatie je pre vás nádejou a láskou. Preto, deti moje, modlite sa, aby ste spoznali pravdu, aby ste mali pevnú vieru, ktorá povedie vaše srdce a ktorá dokáže premeniť vaše bolesti a utrpenia na lásku a nádej. Ďakujem vám.“


www.magnificat.sk/posolstvo-kralo…
Peter(skala)
Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. januára 2016
„Moje deti! Mojou dnešnou materinskou prosbou je, aby ste spolu so mnou kráčali jednoduchou cestou. Je to cesta jednoduchého a pokorného „áno“ Bohu a „nie“ hriechu a pokušiteľovi. Ponorené do modlitby kráčajte jednoducho a slobodne v Duchu svätom. Sviatosť zmierenia je novým začiatkom takejto cesty. Vo svetle Ducha svätého premáhajte …More
Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. januára 2016

„Moje deti! Mojou dnešnou materinskou prosbou je, aby ste spolu so mnou kráčali jednoduchou cestou. Je to cesta jednoduchého a pokorného „áno“ Bohu a „nie“ hriechu a pokušiteľovi. Ponorené do modlitby kráčajte jednoducho a slobodne v Duchu svätom. Sviatosť zmierenia je novým začiatkom takejto cesty. Vo svetle Ducha svätého premáhajte zlo konaním dobra. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.“
Peter(skala)
Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, Medžugorie, 2. januára2016
„Drahé deti, Ako Matka, som šťastná, že môžem byť medzi vami, pretože si želám hovoriť nanovo o slovách môjho Syna a Jeho láske. Dúfam, že ma prijmete srdcom, pretože slová môjho Syna a Jeho láska sú jediným svetlom a nádejou v temnote dneška. Toto je jediná pravda a vy, ktorí to prijmete a budete žiť, budete mať …More
Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, Medžugorie, 2. januára2016
„Drahé deti, Ako Matka, som šťastná, že môžem byť medzi vami, pretože si želám hovoriť nanovo o slovách môjho Syna a Jeho láske. Dúfam, že ma prijmete srdcom, pretože slová môjho Syna a Jeho láska sú jediným svetlom a nádejou v temnote dneška. Toto je jediná pravda a vy, ktorí to prijmete a budete žiť, budete mať čisté a pokorné srdcia. Môj Syn miluje tých, ktorí sú čistí a pokorní. Čisté a pokorné srdcia oživujú slová môjho Syna, žijú ich, hlásajú a každému umožňujú, aby ich počuli.
Slová môjho Syna privádzajú k životu tých, ktorí ich počúvajú. Slová môjho Syna prinášajú späť lásku a nádej. Preto, moji milovaní apoštoli, moje deti, žite slová môjho Syna. Milujte sa navzájom ako On miloval vás. Milujte sa v Jeho mene, na Jeho pamiatku. Cirkev napreduje a rastie vďaka tým, ktorí počúvajú slová môjho Syna; vďaka tým, ktorí milujú; vďaka tým, ktorí trpia a vytrvávajú v tichosti a v nádeji konečného vzkriesenia. A preto, moje milované deti, nech slová môjho Syna a Jeho láska je prvou a poslednou myšlienkou vášho dňa. Ďakujem vám.“
Peter(skala)
15.12.2015 - prostredníctvom Martina
Moje deti!
Blíži sa svätá noc, v ktorej budeme prežívať radosť z Božieho narodenia. Môj Syn Ježiš, ktorého som vložila do jasieľ, je ten istý, živý, prebývajúci v Eucharistii. Emanuel, najvzácnejší dar, ktorý prebýva s vami ako živý chlieb. On je pravý Boh, ktorému sa klaňajú všetky národy. Deti, poďte a klaňajme sa mu, nech vás prežiari svetlo lásky …More
15.12.2015 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
Blíži sa svätá noc, v ktorej budeme prežívať radosť z Božieho narodenia. Môj Syn Ježiš, ktorého som vložila do jasieľ, je ten istý, živý, prebývajúci v Eucharistii. Emanuel, najvzácnejší dar, ktorý prebýva s vami ako živý chlieb. On je pravý Boh, ktorému sa klaňajú všetky národy. Deti, poďte a klaňajme sa mu, nech vás prežiari svetlo lásky Betlehemského dieťaťa. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho materinského srdca.

www.avemaria.sk/dechtice/
Peter(skala)
Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. novembra 2015,
www.avemaria.sk
Moje milované deti!
Nebojte sa, som s vami, aby som vás svojou láskou chránila v mojom materinskom náručí. Do spoločnej modlitby lásky ponorme svet, aby bol uhasený oheň každej skazy a nenávisti. Želám si, aby ste boli dobré deti, ktoré vynášajú z pokladu svojich sŕdc dobro. Bolelo by ma, ak by ste si ospravedlňovali …
More
Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. novembra 2015,
www.avemaria.sk
Moje milované deti!
Nebojte sa, som s vami, aby som vás svojou láskou chránila v mojom materinskom náručí. Do spoločnej modlitby lásky ponorme svet, aby bol uhasený oheň každej skazy a nenávisti. Želám si, aby ste boli dobré deti, ktoré vynášajú z pokladu svojich sŕdc dobro. Bolelo by ma, ak by ste si ospravedlňovali svoje hriechy a mysleli si, že kráčate s Ježišom. To nie je cesta môjho Syna.
Vždy úprimne ľutujte svoje hriechy a proste Boha o odpustenie. Nemeškajte s nápravou svojho života, aby ste vedené Božím duchom mohli vykonať veľa dobra a žiť vo svornosti a láske. Žehnám vás a ponáram do lásky Ježišovho a môjho srdca.
Peter(skala)
„Moje deti!
Prinášam vám materinské požehnanie a náruč plnú Božích milostí, ktoré chcem rozdať každému, kto prichádza ku mne s dôverou. Mám radosť z toho, že sa pre vás modlitba stáva radostným a vzácnym časom, stráveným v Božej blízkosti. Každý deň kráčajte bez strachu s vedomím, že vás stráži a chráni ruka Dobrého Pastiera.“
Mojim želaním je, aby ste sa na Ježiša obracali s vierou a …
More
„Moje deti!
Prinášam vám materinské požehnanie a náruč plnú Božích milostí, ktoré chcem rozdať každému, kto prichádza ku mne s dôverou. Mám radosť z toho, že sa pre vás modlitba stáva radostným a vzácnym časom, stráveným v Božej blízkosti. Každý deň kráčajte bez strachu s vedomím, že vás stráži a chráni ruka Dobrého Pastiera.“
Mojim želaním je, aby ste sa na Ježiša obracali s vierou a dôverou. Modlite sa k nemu slovami žalmu: „ Pán je môj pastier, nič mi nechýba….“, a On vo vás rozmnoží vieru a dôveru. Rozjímajte nad týmto žalmom, aby ste spoznali, ako veľmi ste milovaní. S očami upretými na Ježiša budete kráčať s rozjasnenou tvárou, lebo budete vedieť, komu ste uverili a komu dôverujete. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.

Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice 15. októbra 2015, avemaria.sk/dechtice/
Peter(skala)
Drahé děti,
jsem tu mezi vámi, abych vám dodala odvahu, naplnila vás svojí láskou a znovu vás vyzvala, abyste byly svědky lásky mého Syna. Mnohé moje děti nemají naději, nemají mír, nemají lásku. Ony hledají mého Syna, ale nevědí, kde a jak ho najít. Můj Syn k nim vztahuje ruce, a vy jim pomozte, aby se dostaly do jeho obětí. Děti moje, proto se musíte modlit o lásku. Musíte se mnoho …More
Drahé děti,

jsem tu mezi vámi, abych vám dodala odvahu, naplnila vás svojí láskou a znovu vás vyzvala, abyste byly svědky lásky mého Syna. Mnohé moje děti nemají naději, nemají mír, nemají lásku. Ony hledají mého Syna, ale nevědí, kde a jak ho najít. Můj Syn k nim vztahuje ruce, a vy jim pomozte, aby se dostaly do jeho obětí. Děti moje, proto se musíte modlit o lásku. Musíte se mnoho, mnoho modlit, abyste měly co nejvíce lásky, protože láska vítězí nad smrtí a působí, že život trvá. Apoštolové mojí lásky, moje děti, pravdivým a prostým srdcem se sjednocujte v modlitbě ať byste byly od sebe jakkoli daleko. V duchovní růstu dodávejte odvahu jedni druhým, jako já dodávám odvahu vám. Bdím nad vámi a jsem s vámi, kdykoli na mne pomyslíte. Modlete se i za svoje pastýře, za ty, kteří se všeho zřekli kvůli mému Synu a kvůli vám. Milujte je a modlete se za ně. Nebeský Otec slyší vaše modlitby. Děkuji vám.

Více zde: www.medzugorje-dve-srdce-monika-stampfelova.cz/…/poselstvi-pro-m…
Peter(skala)
Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. Septembra 2015
„Moje deti! Prichádzam a prihováram sa vám, aby ste skrze moju prítomnosť a lásku mojich slov zakúsili, že Boh je vám v každom okamihu života blízko. Pomocou úprimnej modlitby ponárajte svoje srdcia do svetla Božej lásky. Prežiarené Božím svetlom budete prinášať Svetlo všetkým hľadajúcim.
Tým Svetlom je Ježiš, môj syn. Pri …
More
Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. Septembra 2015

„Moje deti! Prichádzam a prihováram sa vám, aby ste skrze moju prítomnosť a lásku mojich slov zakúsili, že Boh je vám v každom okamihu života blízko. Pomocou úprimnej modlitby ponárajte svoje srdcia do svetla Božej lásky. Prežiarené Božím svetlom budete prinášať Svetlo všetkým hľadajúcim.
Tým Svetlom je Ježiš, môj syn. Pri krížoch a ťažkostiach nereptajte, ale chváľte a dobrorečte Bohu za všetko a tak ostanete vo svetle Božej lásky, ktorá premení aj najväčšie zlo na dobro. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.“


www.magnificat.sk/posolstvo-kralo…
Peter(skala)
Kráľovná pokoja, Medžugorie, 2. septembra 2015:
„Drahé deti, drahí moji apoštoli lásky, moji nositelia pravdy, znovu vás pozývam a zhromažďujem okolo seba, aby ste mi pomohli.
Aby ste pomohli všetkým mojím deťom smädným po láske a pravde – smädným po mojom Synovi. Ja som milosť poslaná od nebeského Otca, aby som vám pomohla žiť slovo môjho Syna. Milujte sa navzájom. Žila som váš pozemský …
More
Kráľovná pokoja, Medžugorie, 2. septembra 2015:

„Drahé deti, drahí moji apoštoli lásky, moji nositelia pravdy, znovu vás pozývam a zhromažďujem okolo seba, aby ste mi pomohli.
Aby ste pomohli všetkým mojím deťom smädným po láske a pravde – smädným po mojom Synovi. Ja som milosť poslaná od nebeského Otca, aby som vám pomohla žiť slovo môjho Syna. Milujte sa navzájom. Žila som váš pozemský život.
Viem, že nie je vždy ľahko, ale ak sa budete navzájom milovať, modliť sa srdcom, dosiahnete duchovnú výšku a otvorí sa vám cesta do raja.
Tu vás čakám ja, vaša Matka, pretože som tu. Buďte verní môjmu Synovi a učte druhých vernosti.
Som s vami, pomôžem vám! Naučím vás viere, aby ste ju vedeli správnym spôsobom odovzdávať druhým. Naučím vás pravde, aby ste vedeli rozlišovať. Naučím vás láske, aby ste spoznali, čo je pravá láska. Deti moje,
môj Syn učiní tak, aby hovoril skrze vaše slová a vaše skutky. Ďakujem vám.“

www.magnificat.sk/kralovna-pokoja…
Peter(skala)
(15. augusta 2015, Dechtice, vrch Svätodušnica)
Moje milované deti!
Objímam celý svet svojim materinským Srdcom, aby som ho naplnila láskou a nežnosťou, veľmi vás ľúbim a želám si, aby ste zakúsili radosť, ktorá pra-mení zo žitia živej viery, preto zanechajte hriech, ktorý ničí vaše životy a rozhodnite sa kráčať cestou čistého srdca. Modlite sa denne svätý ruženec a v jednote sŕdc prosme Ducha …
More
(15. augusta 2015, Dechtice, vrch Svätodušnica)

Moje milované deti!
Objímam celý svet svojim materinským Srdcom, aby som ho naplnila láskou a nežnosťou, veľmi vás ľúbim a želám si, aby ste zakúsili radosť, ktorá pra-mení zo žitia živej viery, preto zanechajte hriech, ktorý ničí vaše životy a rozhodnite sa kráčať cestou čistého srdca. Modlite sa denne svätý ruženec a v jednote sŕdc prosme Ducha Svätého, aby zostúpil a prežiaril každé srdce svojim svetlom, potom dokážete vyznať Ježiš je môj Pán. Moje deti, otvorte svoje srdcia svetu lásky Ducha Svätého, aby Ježiš môj Syn bol vami milovaný. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


www.magnificat.sk/kralovna-pomoci…
Peter(skala)
Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, Medžugorie, 2. Augusta 2015
„Drahé deti, ja, ako Matka, ktorá miluje svoje deti, vidím, aká ťažká je doba, v ktorej žijete. Vidím vaše utrpenie, ale potrebujete vedieť, že nie ste sami.
Môj Syn je s vami. On je všade. Je neviditeľný, ale vy Ho môžete vidieť, ak Ho žijete. On je svetlo, ktoré osvetľuje vašu dušu a dáva vám pokoj. On je Cirkev …
More
Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, Medžugorie, 2. Augusta 2015

„Drahé deti, ja, ako Matka, ktorá miluje svoje deti, vidím, aká ťažká je doba, v ktorej žijete. Vidím vaše utrpenie, ale potrebujete vedieť, že nie ste sami.
Môj Syn je s vami. On je všade. Je neviditeľný, ale vy Ho môžete vidieť, ak Ho žijete. On je svetlo, ktoré osvetľuje vašu dušu a dáva vám pokoj. On je Cirkev, ktorú potrebujete milovať a modliť sa a bojovať za ňu – ale nielen slovami, namiesto toho skutkami lásky.
Moje deti, umožnite každému, aby spoznal môjho Syna, umožnite, aby bol milovaný, pretože pravda je v mojom Synovi zrodeného z Boha. Nestrácajte čas prílišným uvažovaním; vzdialite sa tak od pravdy. S jednoduchým srdcom prijmite Jeho slovo a žite ho. Ak budete žiť Jeho slovo, budete sa modliť. Ak budete žiť Jeho slovo, budete milovať milosrdnou láskou; budete milovať jeden druhého. Čím viac budete milovať, tým ďalej budete od smrti. Pre tých, ktorí budú žiť slovo môjho Syna a ktorí budú milovať, smrť bude životom. Ďakujem vám. Modlite sa, aby ste boli schopní vidieť môjho Syna vo svojich pastieroch. Modlite sa, aby ste boli schopní objať Ho v nich.“


www.magnificat.sk/posolstvo-kralo…