Sedevakantistický kanál
Tu je ono video s Mariánom Kuffom, kde rozpráva protestantské herézy: Marian Kuffa, Obhajovanie protestantov
Sedevakantistický kanál
Dodatočný slide: