Clicks4
ms.news

Jesuit Mendapat 1.7 Million USD Daripada George Soros

Terdapat tiga perbadanan amal Jesuit telah menerima lebih daripada 1.7 million USD dalam tahun-tahun yang terdekat, melebihi Yayasan Open Society yang diuruskan oleh jutawan golongan pro-gugur, pro-gay dan pro-A-Fascist, George Soros (AciPrensa.com, 7hb September).

Pada tahun 2018, Yayasan Perkhidmatan Perlarian Jesuit (Jesuit Refugee Service Foundation) menerima sebanyak 176,452 USD untuk tujuan projek emigrasi dari Amerika Latin.

Perkhidmatan Migrant Jesuit Migrant- Sepanyol menerima sebanyak 75,000 USD pada 2016 dan 151,125 USD pada tahun 2018.

Kebanyakan dana Soros bergerak kepada Institusi Pembelajaran Tinggi Jesuit Sedunia (Jesuit Worldwide Learning Higher Education) pada Margin USA. Perbadanan tersebut menerima sebanyak 890,000 dollar pada tahun 2016 dan sekitar 410,000 dollar pada tahun 2018.

Gambar: George Soros, © Niccolò Caranti, CC BY-SA, #newsObytptpqtu