Clicks1.5K

František je heretik a odpadlík; odsudzuje obracanie nekresťanov a hovorí, že človek rozhoduje o tom, čo je dobré a zlé!

Nižšie sú vybrané šokujúce časti z rozhovoru [1] kacíra odpadlíka Františka a Eugenia Scalfariho. Nachádzajú sa v ňom niektoré z najheretickejších a najškandalóznejších výrokov, aké odpadlík František kedy vyriekol.

Majte na pamäti, že tento rozhovor bol v anglickej verzii zverejnený na portáli la Repubblica 1. októbra 2013 (ja uvádzam preklad z angličtiny); teda ešte v prvom roku Františkovho antipontifikátu. Spomínam to preto, aby ste vedeli, akí klamári a podvodníci boli a sú ľudia ako napríklad heretik „kardinál Burke“, ktorý sa v decembri roku 2016 vyjadril takto: „Nie, nehovorím, že pápež František je v heréze. Nikdy som to nepovedal. Ani som netvrdil, že je blízko k tomu, aby bol v heréze.“

O Františkovi bolo dobre známe, že bol totálnym odpadlíkom ešte predtým, čo bol zvolený za hlavu sekty II. vatikánskeho koncilu (slávil židovské sviatky v synagógach, usporadúval medzináboženské ekumenické stretnutia, modlil pred mŕtvym telom moslimského predsedu islamského centra, obhajoval istú formu civilných zväzkov pre homosexuálov atď.)

Prečítajte si tento obsiahly článok o jeho herézach. Toľko na úvod. Nižšie uvádzam časti z rozhovoru ateistu Eugenia Scalfariho.
„A tuná som. Pápež prichádza, potrasie mi rukou a posadíme sa. Pápež sa usmeje a hovorí: „Niektorí z mojich kolegov, ktorí vás poznajú, mi povedali, že sa ma pokúsite obrátiť.“
[Eugenio Scalfari:] „Je to vtip, hovorím mu [Františkovi]. Moji priatelia si myslia, že to vy ma chcete obrátiť.
Opäť sa usmeje a odpovie: „Prozelytizmus je slávnostný nezmysel, nedáva žiaden zmysel. Musíme sa navzájom spoznávať, počúvať jeden druhého a zlepšiť naše poznanie sveta vôkol nás.““
Komentár: Toto je ďalší príklad toho, ako František odsudzuje jasné slová Ježiša Krista. Odsudzuje obracanie nekresťanov (ako napr. Scalfariho, ktorý je ateista). Neskôr v tomto istom rozhovore hovorí, že nemá žiaden úmysel Scalfariho obrátiť.

Mt 28:18-20 – „Ježiš pristúpil k nim a povedal im: ‘ ... Choďte teda, zo všetkých národov robte učeníkov, krstiac ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, učiac ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.’“

Mk 16:15-16 – „A povedal im [Ježiš]: ‘Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený.’“

Všimnite si tiež, že hovorí, že snaha o obrátenie iných (prozelytizmus), nemá žiaden zmysel, pri odpovedi poznámku, že Scalfariho priatelia si myslia, že ho chce František obrátiť. František teda jasne používa prozelytizmus s významom pokúsiť sa niekoho obrátiť a odmieta ho ako úplne nezmyselný. Lož klamárov, čo popierajú význam slova prozelytizmus a hovoria, že sa to vzťahuje iba na nejaký donucovací druh obracania druhých a podobne, bola opäť vyvrátená. V týchto článkoch sú ďalšie Františkove vyjadrenia, v ktorých odsudzuje obracanie nekatolíkov na katolícku vieru:
vatikankatolicky.com/frantisek-misionar-sa-nesnazi-obratit-ludi/

vatikankatolicky.com/…ytizmus-tazky-hriech-usilie-obratit-pravoslavnych/

A teraz pozorne čítajte, čo povedal odpadlík František krátko po odmietnutí prozelytizmu.
[Eugenio Scalfari:] „Vaša svätosť, existuje jediná predstava dobra? A kto rozhoduje o tom, čo ním je?
[František:] „Každý z nás má svoju predstavu o dobre a zle. Ľudí musíme nabádať k tomu, aby smerovali k tomu, čo považujú za dobro.“
[Eugenio Scalfari:] „Vaša Svätosť, napísali ste mi to v liste. Svedomie je autonómne, povedali ste, a každý musí svoje svedomie poslúchať. Myslím si, že je to jeden z najodvážnejších krokov, ktoré pápež urobil.“
[František:] „A ja to tu opakujem. Každý má svoju vlastnú predstavu o dobre a zle a musí sa rozhodnúť nasledovať dobro a bojovať proti zlu tak, ako si ich predstavuje. To by stačilo na to, aby sa svet stal lepším miestom.““
Komentár: Takmer nemám slov. Toto je tak heretické a tak protikresťanské a tak v rozpore s morálnym zákonom, že človek sotva nachádza slová. Každé malé kresťanské dieťa vie, že človek nerozhoduje o tom, čo je dobro a zlo. A z kontextu a slov Scalfariho je úplne zrejmé, že František hlása toto diabolské kacírske klamstvo a plne si je toho vedomý. A predsa sa nájdu odpadlíci ako Burke, čo povedia, že František nie je heretik! Podľa nich sa môže František modliť a klaňať v mešitách a synagógach a nebyť heretikom. Odpadlíci!
[Eugenio Scalfari:] „Vaša svätosť, povedali ste, že nemáte žiadny úmysel pokúsiť sa ma obrátiť, a nemyslím si, že by sa vám to podarilo.
[František:] „To vedieť nemôžeme, ale ja žiadny taký úmysel nemám.““
Komentár: bez komentára. A teraz ešte vyberiem niečo z konca toho rozhovoru. Je to veľmi zaujímavý rozhovor a obsahuje mnohé veci, ktoré ukazujú, aký je František odpadlík a ako sa snaží vykoreniť akékoľvek zvyšky alebo prvky kresťanstva zo sekty II. vatikánskeho koncilu a ako sa snaží zničiť Cirkev a dať celému svetu najavo, že katolícka viera je zbytočná a že každý si môže veriť v čokoľvek chce, veď podľa Františka každý rozhoduje o tom, čo je dobro a zlo, a svedomie je podľa neho autonómne.
V rozhovore sa František Scalfariho veľmi jasne pýta, v čo verí a čo si myslí o podstate sveta a vesmíru. Pýta sa ho na aj na odpoveď na otázky „kto sme, odkiaľ pochádzame a kam smerujeme.“ A bývalý katolík, odpadlík a ateista Scalfari odpovedá:
[Eugenio Scalfari:] „Za túto otázku som vďačný. Odpoveď je takáto: Verím v Bytie/Bytosť, to jest v tkanivo, z ktorého vznikajú formy, telá.
[František:] „A ja verím v Boha, nie v katolíckeho Boha, katolícky Boh neexistuje, existuje Boh a ja verím v Ježiša Krista, v jeho vtelenie. Ježiš je môj učiteľ a môj pastier, ale Boh, Otec, Abba, je svetlo a Stvoriteľ. Toto je moje Bytie/moja Bytosť. Myslíte si, že sme si veľmi vzdialení?““
František otvorene vyhlasuje, že neverí v katolíckeho Boha a že katolícky Boh neexistuje. Katolícky Boh je Boh katolíkov, jediný pravý Boh, nie falošný „Boh“ moslimov či iných neveriacich. František hovorí, že pravý Boh neexistuje a že v neho neverí. František nie je kresťan. Žiaden katolík by nepovedal, že v neverí v katolíckeho Boha a že katolícky Boh neexistuje. K tomuto ešte možno niekedy napíšem viac.

[1] repubblica.it/…ope_s_conversation_with_scalfari_english-67643118/
Metod
Cítim, že sa niečo stane pri jeho navšteve na Slovensku......
samotarka Boby
To uvidíme tu parádu, ktorú zavedú po jeho návšteve... Ešte zopár tisícok nerozhodných prehovorí ku očkovaniu
Unam Sanctam SK
Každý by mal tohto heretika odsúdiť ako odpadlíka a vlka v ovčom rúchu. Tento ničiteľ a satanský odpadlík príde na Slovensko a mnohí ľudia ho tu chcú uvítať. Ozaj to veľa vypovedá o zlej vôli ľudí. Mali by ho verejne odsúdiť.
Metod
Vydržať, nakoniec zvíťazí moje Nepoškvrné počatie!
Sedevakantistický kanál
Je to manifestovaný odpadlík.