jamacor
12

Montserrata Grases pasludināta par godināmo

2016. gada 26.aprīlī pāvests Francisks pasludināja Montserratu Grases (1941-1959), jaunu Opus Dei sievieti, kas varonīgi dzīvoja kristīgos tikumus, par godināmo.

OPUS DEI ZIŅAS30.06.2016

Montserrata Grases piedzima 1941. gada 10. jūlijā Barselonā dziļi kristīgā ģimenē. Kopā ar saviem astoņiem brāļiem un māsām viņa tika audzināta gaisotnē, ko raksturoja patiesa dievbijība un mīlestība uz brīvību. Pēc vidusskolas beigšanas viņa turpināja mācības Barselonas pašvaldības Sieviešu Profesionālajā skolā.

1957. gadā viņa savā dvēselē sajuta Dieva aicinājumu sekot Opus Dei svētdarīšanas ceļam, lai pilnīgi izdzīvotu savu kristīgo aicinājumu pasaulē. Pēc noderīgu padomu uzklausīšanas Montserrata lūdza uzņemt viņu Opus Dei. Viņas garīgajā cīņā, lai sasniegtu svētumu, svarīgākais vienmēr bija: mīlestība uz Dievišķo Kristus cilvēcību, Euharistijas pielūgsme, lūgšanas Vissvētākajai Jaunavai Marijai, dziļa pazemība un cenšanās kalpot citiem. Montserrata mācējā atrast Dievu, izpildot visus savus mācību un darba pienākumus, kā arī sīkās ikdienas lietas aiz mīlestības pret Viņu.

1958. gada jūnijā Montserratai tika konstatēts kaulu audzējs kājā, kas bija par cēloni stiprām sāpēm, ko viņa panesa ar mieru un varonīgu drosmi. Arī slimības laikā, pateicoties aizrautīgajam priekam, ko Montserrata nekad nezaudēja, un spējai ātri sadraudzēties, kas nāca no patiesām rūpēm par dvēselēm, viņa turpināja tuvināt Dievam daudzas savas draudzenes un kursa biedrenes. Montserrata nomira 1959. gada 26. martā, Lielajā ceturtdienā.

Viņas kanonizācijas lieta tika uzsākta 1962. gadā Barselonā.

Montses lūgšanas kartīte.pdf

Tie, kas ar Montserratas Grases starpniecību saņēmuši kādas žēlastības, ir laipni aicināti par to paziņot Opus Dei prelatūras kanonizācijas lielu birojam, Baložu ielā 6, Rīgā, LV – 1048, e-pasts: riga@opusdei.org

Vairāk informācijas: opusdei.org/en/section/montse-grases/

opusdei.org/…ntserrata-grases-par-godinamo/