Clicks19
vi.news

Francis mỉm cười tiếp Linh mục Gay-Bar

JosephSciambra.com đã cập nhật vào ngày 20 tháng 6 một bài viết về Cha Gil Martinez của Paulist với một bức ảnh của Martinez đi chơi tại một quán bar đồng tính (bên dưới).

Martinez điều hành "mục vụ" tuyên truyền đồng tính St Paul, được gắn liền Giáo xứ St Paul the Apostle được điều hành bởi các Cha Paulist. Kể từ tháng 7 năm 2018, Martinez hoạt động ở Los Angeles.

Hình ảnh trong quán bar đồng tính của ông là từ năm 2016. St Paul thường xuyên tổ chức các sự kiện trong các quán bar đồng tính.

Vào năm 2015, Martinez đã được tiếp đón bởi Francis và Hồng y Walter Kasper, cả hai đều là những người xin lỗi ủng hộ đồng tính, và ông đã đưa cho Francis một bản sao của video tuyên truyền đồng tính có tựa “Owning our faith.”

#newsIkrbvbjaqo