Clicks25
vi.news

Tin nóng: Francis đeo mặt nạ SAU KHI Gặp gỡ mọi người

Francis đeo mặt nạ bên trong xe hơi ngay sau khi kết thúc buổi Tiếp kiến chung của mình, ACI Stampa đưa tin trên Twitter (ngày 9 tháng 9).

Ông không đeo mặt nạ trong buổi Tiếp kiến chung khi chào hỏi mọi người.

Có thể giả định rằng bức ảnh được tạo ra và xuất bản để thúc đẩy cơn hoảng loạn Corona.

#newsMwdpflhezs