PiotrM
519.4K
m.rekinek shares this
1.4K
Film ten, nagrany na podstawie naszego artykułu, dziś w nocy został przez You Tube usunięty. Jak bardzo poważny musi być ten dokument z Parczewa, że Polakom blokuje się w sposób absolutny wiedzę o nim!
Tajemniczy i ukryty przed Polakami dokument Niepodległej Polski.
Tadeusz Kaktus shares this
928
Film ten, nagrany na podstawie naszego artykułu, dziś w nocy został przez You Tube usunięty. Jak bardzo poważny musi być ten dokument z Parczewa, że Polakom blokuje się w sposób absolutny wiedzę o nim!
Tajemniczy i ukryty przed Polakami dokument Niepodległej Polski.
anetmachnio1979 shares this
998
PiotrM shares this
12.9K
Film ten, nagrany na podstawie naszego artykułu, dziś w nocy został przez You Tube usunięty. Jak bardzo poważny musi być ten dokument z Parczewa, że Polakom blokuje się w sposób absolutny wiedzę o nim!
Tajemniczy i ukryty przed Polakami dokument Niepodległej Polski.
Walczyć o prawdę
Czy istotnie Polska jest niepodległa? Myślę, że tylko część Polaków, tych nie omamionych współczesną ideologią, jest rzeczywiście niepodległa, ale mało, aby uczynić Polskę wolnym, katolickim i prawym państwem narodowym. Przypominam sobie z jakim zapałem kapłani zbierali pieniądze dla Ukraińców i najeżdżali na Rosję i ani ,,mru, mru,, o zbrodni banderowców na Polakach.
Lucym1961
Bog zaplac za tak madre slwa 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏
stefan Prokopowicz shares this
11.6K
alex 7
Na sejmie w Parczewie król Zygmunt August zgodził się na przyjęcie uchwał Soboru Trydenckiego, które przedstawił mu przybyły do Parczowa nuncjusz papieski, Giovanni Commendone. Sejm zakończył obrady 12 sierpnia 1564 r.
550 lecie Parlamentaryzmu Polskiego
Król Zygmunt August 9 sierpnia 1964 r. z Parczewa donosi do ojca św. Piusa IV: Ta jego (nuncjusza) mowa wielu rozrzewniła i wszystkim się …More
Na sejmie w Parczewie król Zygmunt August zgodził się na przyjęcie uchwał Soboru Trydenckiego, które przedstawił mu przybyły do Parczowa nuncjusz papieski, Giovanni Commendone. Sejm zakończył obrady 12 sierpnia 1564 r.

550 lecie Parlamentaryzmu Polskiego

Król Zygmunt August 9 sierpnia 1964 r. z Parczewa donosi do ojca św. Piusa IV: Ta jego (nuncjusza) mowa wielu rozrzewniła i wszystkim się podobała. A przeto ja, jak nigdy, z łaski Bożej sercem od Stolicy św. oddalić się nie dałem, tak i tę księgę soboru od W. S. mnie wręczoną z najczulszą wdzięcznością przyjąłem; i nadal wszelkiej pilności i starania nie zaniedbam i dołożę, aby przepisy i ustawy tej księgi nie tylko na tych kartach, w których mi są podane, istniały, lecz aby po kościołach mego królestw a i w sercach mego ludu jak najbujniej się krzewiły.

...Od przyjęcia przez króla uchwał soboru trydenckiego w dużej mierze zależały losy katolicyzmu w Polsce.
Dlatego fakt wręczenia przez Commendoniego i przyjęcia przez króla wobec senatu uchwał w Parczewie było wydarzeniem wiekopomnym.

Piotr Aleksandrowicz Przyjęcie przez króla i senat uchwał Soboru Trydenckeigo w Parczewie w 1564 r. - PDF Free Download