Clicks9
vi.news

Hồng y Dubia đề xuất có ít cử tri hơn nhưng ứng cử viên tốt hơn cho hiệp hội

Hồng y Walter Brandmüller, 92 tuổi, đề xuất cải tổ mật nghị trên trang web của Sandro Magister (ngày 26 tháng 10): giảm số lượng hồng y nhưng chất lượng tốt hơn của các ứng cử viên đủ điều kiện.

Ông nhận xét rằng Francis đã phong ba mươi hồng y từ châu Á và châu Đại Dương trong khi các tổng giáo phận lớn ở châu Âu như Milan, Turin, Venice, Naples, Palermo, Paris (và cả nước Pháp) không có hồng y nào.

Điều này ngụ ý rằng theo Brandmüller tại mật nghị tiếp theo, các hồng y từ khắp nơi trên thế giới biết một ít hoặc không biết gì về nhau sẽ bỏ phiếu và do đó “thiếu một điều kiện tiên quyết thiết yếu cho việc bỏ phiếu có trách nhiệm”.

Do đó, Brandmüller đề xuất rằng những người tham gia một mật nghị nên được giới hạn trong một trường Đại học Hồng y La Mã ít và thực sự. Họ không nhất thiết phải bầu một hồng y nhưng cũng có thể bầu một người không phải là hồng y có ít nhất năm năm kinh nghiệm vào vị trí lãnh đạo tại Giáo triều.

#newsQcttgfrurx