Stano Kobella
3872
Unam Sanctam SK
Benedikt XVI. aj František nie sú kresťania. Benedikt XVI. splnil proroctvá z Apokalypsy: vatikankatolicky.com/proroctva/ Je to falošný prorok. vatikankatolicky.com/apokalypsa/
Herézy antipápeža Benedikta XVI. vs herézy antipápeža Františka: vatikankatolicky.com/anti-papez-benedikt-xvi/ vatikankatolicky.com/anti-papez-frantisek/
Odpadlíctvo Benedikta XVI. a Františka v mešite
Silvia Ivanová
ježiš je na prvom mieste
Unam Sanctam SK
Tak sa obráťte na pravú vieru Kristovu, katolícku vieru: vatikankatolicky.com/katolicky-krst-kroky-ku-konvertovaniu/