Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
Quas Primas
4424

OWOCE Różańca Świetego

O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za tymi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie.

Tajemnice Radosne - Owoc

1. Zwiastowanie - Pokora
2. Nawiedzenie - Miłość bliźniego
3. Boże narodzenie - Ubóstwo
4. Ofiarowanie - Posłuszeństwo
5. Odnalezienie P. Jezusa w świątyni - Szukanie Jezusa

Tajemnice Bolesne - Owoc


1. Konanie w Ogrojcu - Skrucha
2. Biczowanie - Umartwienie zmysłów
3. Cierniem ukoronowanie - Umartwienie rozumu i serca
4. Niesienie krzyża - Cierpliwość i zgadzanie się z wolą Bożą
5. Ukrzyżowanie - Miłość Boga i gorliwość o zbawienie dusz

Tajemnice Chwalebne - Owoc


1. Zmartwychwstanie - Wiara i nawrócenie
2. Wniebowstąpienie - Nadzieja i pragnienie nieba
3. Zesłanie Ducha Świętego - Miłość i żarliwość apostolska
4. Wniebowzięcie N.M.P. - Śmierć szczęśliwa i nabożeństwo do N.M.P.
5. Ukoronowanie N.M.P. - Wytrwanie ostateczne i ufność w Maryi.

Różaniec to dar Boży dany nam z Nieba. Św. Ludwik Marja Grignon de Montfort pisze w Przedziwnym sekrecie różańca świętego, że N.M.Panna przekazała je bł. Alanowi de Rupe, nauczyła go, jak odmawiać różaniec, tłumacząc mu jego wartość i owoce, które mają być nabyte przez niego, a Kościół święty te nauki przyjął.

Z opowiadań bł. Alana de Rupe


Zdarzyło się, że pewien znakomity pan, zamieszkały w Hiszpanii, oddany był wszelkim występkom i rozkoszom światowym; mimo to jednak wpisał się do bractwa różańca św. i co dzień odmawiał różaniec.

Po niejakimś czasie ów pan ciężko zaniemógł, a przerażony zbliżaniem się śmierci, począł rozpaczać i bluźnić Bogu i o spowiedzi ani słyszeć nie chciał.

I zdarzyło się, iż dwaj zakonnicy Zakonu Kaznodziejskiego przechodzili koło domu, kędy on nieszczęsny człowiek był – i ujrzeli nad domem jego niezmierne mnóstwo złych duchów, krążących jakoby chmura much czarnych. I weszli zakonnicy do domu umierającego, który nie przestawał bluźnić Panu i ujrzeli dokoła łoża jego również wiele złych duchów, oczekujących wyjścia duszy jego.

A onej godziny, gdy tenże miał już umierać, usłyszeli głos z nieba mówiący:

"Wspomóżcie tego biednego umierającego, należącego do bractwa Różańca Świętego".

Zakonnicy poczęli odmawiać co rychlej różaniec, a jeden z nich, po ukończeniu modlitwy różańcowej, przystąpiwszy do umierającego, napomniał go, by uczynił spowiedź świętą, albowiem będzie potępiony.

A chory wzruszony tymi słowy, za łaską Boga i Przenajświętszej Dziewicy, uczynił natychmiast spowiedź z żalem i skruchą, i w cierpliwości a pokorze znosząc niemoc swą, oczekiwał ze spokojem śmierci, wielbiąc Boga i służąc Matce Najświętszej.

Poszczególne tajemnice różańca św. - radosne, bolesne i chwalebne to dogmaty naszej wiary.

Część I dotyczy dogmatu wcielenia, czyli prawdy o tym , że Syn Boży stał się człowiekiem.

Część II to dogmat o odkupieniu, czyli prawda o tym , że Syn Boży umarł za nasze grzechy na Krzyżu i w ten sposób uwolnił nas od przekleństwa i kary za grzech.

Część III to dogmat o zbawieniu, czyli prawda o tym , że przez swoją Mękę śmierć i zmartwychwstanie Pan Jezus dał nam udział w życiu wiecznym, którego pełnia objawi się na sądzie ostatecznym i przez udział w zmartwychwstaniu zmarłych. Jest to zatem całe Wierzę, które odmawiamy każdej niedzieli , tylko bogaciej wyrażona.
baran katolicki
Adoracja Najświętszego Sakramentu z Różańcem w ręku. Na początek to bardzo dobry sposób na 15 minut dla każdego Katolika klęczącego przed Hostią Świętą. Sam to sprawdziłem na sobie. Ten różańcowy kwadrans skutecznie wycisza i uspokaja cielesne zmysły. 😇
Anieobecny
Piękne to i prawdziwe...
od Boga nam dane...
na wolnej woli oparte...
,,Dajcie mi armię ludzi z Różańcem,
a wygram każdą wojnę"...More
Piękne to i prawdziwe...
od Boga nam dane...
na wolnej woli oparte...

,,Dajcie mi armię ludzi z Różańcem,
a wygram każdą wojnę"...
sługa Boży
Różaniec odmawiany z Wiarą jest pętlą na diabelską szyję.
Nie może nic - jest sparaliżowany...
Quas Primas
Różaniec jest jedną z najbardziej popularnych modlitw na świecie. Jest uznawana za niezrównany sposób przeżywania Wiary w żywej łączności z Maryją, wraz z którą wędrujemy w różańcowych rozważaniach po drogach tajemnic naszego odkupienia. Modlitwa różańcowa, według objawień maryjnych ma wielką siłę, zwłaszcza wtedy, gdy jest odmawiana przez większą ilość wiernych.