Bůh mě vyslyšel a usmrtil přemnožené hraboše i bez jedů!

Jako vlastenec se modlím za jejich smrt pravidelně při mši svaté i mimo mši. Spolu s dostatkem vody a včel jde o ochranu před hladomorem ČR. 24.5.2020 zpráva (doufám, že pravdivá): „Tam, kde loni na …
Joske
Modlete se všichni vroucně za odpuštění hříchů. Modlete se vytrvale, aby byl od nás odňat trest v podobě přemnožených hrabošů.
Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Mnoho zmůže účinná modlitba spravedlivého. Jk 5:16