Clicks34
vi.news

Thật ngạc nhiên: Giám mục thực sự đã làm điều gì đó

Tổng Giám mục John Wilson của Southwark, Anh, đã đến thăm Nhà thờ Chúa Kitô Vua Ba Lan ở London vào ngày 3 tháng 4.

Một ngày trước đó, cảnh sát đã đóng cửa phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh của giáo xứ với lý do vi phạm Coronavirus. Giáo xứ đã phản đối sau đó rằng cảnh sát "vượt quá quyền hạn của họ một cách thô bạo."

Tổng Giám mục Wilson đảm bảo với giáo xứ về sự gần gũi của ngài và đề nghị hỗ trợ. Ông đã thảo luận vấn đề này với Hiệu trưởng của Phái bộ Công giáo Ba Lan, Stefan Wylezek, người có đủ can đảm để xuất hiện với áo lễ.

Hiệu trưởng sẽ liên lạc với cơ quan Cảnh sát Metropolitan để biết tình hình đã được xử lý như thế nào. Thờ phượng được cho phép ở Anh. Thủ tục Covid đã được thực hiện trong Nhà thờ Chúa Kitô Vua.

#newsGkvmtkprcg