tekla
Było w niej coś fałszywego od początku.
Polska Walczącą
Ściemę i przebieranki Bruny i Klary demaskowała Archidiecezja Częstochowska, publikując komunikat wyjaśniający ich status - nie składały ślubów zgodnych z prawem kanonicznym, nie są osobami duchownymi i nie mogą używać tytułu "siostra".
Paweł Michał
Taktyka diabelska. Naprodukować takich przebierańców, a potem w artykule wysmażyć kotlet zawierający fałszywe Bruny i gorliwego katolickiego księdza odkrywającego prawdę o Kościele. Mieszanie prawdy z fałszem to jego odwieczna taktyka. Niestety skuteczna na wielu...
Paweł Michał
Jeszcze jedno. Warto zwrócić uwagę, że fałszywą Brunę promował tutaj na stronie @Nieprzejednany jałmużnik. Czyżby wspólnota interesów? Albo chociażby "swój swego rozumie..."
Beatus 1
Strzeż się grzechu oszczerstwa, bracie w wierze. Może dał się nabrać.