15 września - Matki Bożej Bolesnej.

– Litania do Matki Bożej Bolesnej – Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson! Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami Synu, Odkupicielu świata, Boże…More
– Litania do Matki Bożej Bolesnej –
Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad pannami, módl się za nami. Matko, męki krzyżowe Twego Syna cierpiąca, módl się za nami. Matko Bolesna, módl się za nami. Matko płacząca, módl się za nami. Matko żałosna, módl się za nami. Matko opuszczona, módl się za nami. Matko stroskana, módl się za nami. Matko, mieczem przeszyta, módl się za nami. Matko w smutku pogrążona, módl się za nami. Matko trwogą przerażona, módl się za nami. Matko sercem do krzyża przybita, módl się za nami. Matko najsmutniejsza, módl się za nami. Krynico łez obfitych, módl się za nami. Opoko stałości, módl się za nami. Nadziejo opuszczonych, módl się za nami. …More
mk2017
Najbliższa do końca
Maryja jest najbliższą osobą dla Jezusa. Od momentu zwiastowania całą sobą służy zbawczej misji Syna. Jest przy Nim obecna na różne sposoby. A Jezus na krzyżu oddaje wszystko. Oddaje siebie samego i najdroższą relację swojego życia z Matką. Powierza Maryję swojemu umiłowanemu uczniowi, Janowi. A przez Jana – każdemu z nas. Maryja, tak jak towarzyszyła Jezusowi, dziś pragnie …More
Najbliższa do końca
Maryja jest najbliższą osobą dla Jezusa. Od momentu zwiastowania całą sobą służy zbawczej misji Syna. Jest przy Nim obecna na różne sposoby. A Jezus na krzyżu oddaje wszystko. Oddaje siebie samego i najdroższą relację swojego życia z Matką. Powierza Maryję swojemu umiłowanemu uczniowi, Janowi. A przez Jana – każdemu z nas. Maryja, tak jak towarzyszyła Jezusowi, dziś pragnie towarzyszyć nam w wypełnianiu woli Ojca w naszym życiu. Dziś możemy przyjąć Ją jeszcze bardziej świadomie jako dar Jezusa dla nas i z apostołem Janem „przyjąć Ją do siebie” jako naszą Matkę.
Maryjo, moja Matko, pragnę przyjąć Cię do siebie. Naucz mnie kochać Jezusa aż po wierność krzyża.
mk2017
Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo,
która bez śmierci wysłużyłaś palmę męczeństwa
pod krzyżem Chrystusa.