Stano Kobella
260

Láska, Viera a Nádej

Láska, Viera a Nádej - 26. mája 2021 - Slová Ježišove k nám

Vaša Láska Ku Mne a vaša Viera a Nádej vo Mňa Nebudú Márne. Nebudete Sklamaní. Ja Nezlyhávam Ani Nesklamávam Mojich Milovaných. Som vždy Verný k Mojim Prisľúbeniam. Moje Slová sa Nevrátia ku Mne Naprázdno, ale Uskutočnia všetko čo Chcem, ako Chcem a Kedy Chcem, pretože toho Som Schopný. Nie Som Ohraničený Ani Obmedzený. Robím veci Nemožné, Nadprirodzené, Neobyčajné a Bezprecedentné, Mojou Cestou a v Mojom Čase a všetko pre Moju Slávu (Glóriu). Som Nekonečný a Všemohúci a Vládnem. Úplne Riadim. Dôverujte Mi s celým vaším srdcom a Neopierajte sa o vaše vlastné porozumenie toho, ako Veci Budú alebo Nebudú Vypracované, potom Nebudete Sklamaní. Všetky Veci Vypracúvam pre Dobro podľa Mojej Vôle, pretože Ma Milujete a ste Povolaní Slúžiť Môjmu Plánu a Účelu. Moja Vôľa Bude Učinená na Zemi tak ako je v Nebi.

Umožnite Mi byť vždy vašou Prvou Láskou. Buďte Pevní vo vašej Viere a Dúfajúci. Vaša Viera bude testovaná, mnohokrát a na rôznych cestách, ale podržte si Vieru. Láska Nikdy Nezlyháva. Ja Som vždy Verný a Dôveryhodný.

Preto záleží na vašom Osobnom Vzťahu Lásky So Mnou. Musíte Ma Poznať, Toho, V Ktorého Veríte a Uctievate, Reálne. Mnohí Veria V to a Uctievajú to, čo Nepoznajú. Preto mnohí hynú. Chýba im pravé Poznanie O Mne a Odo Mňa, Toho, O Ktorom to všetko je. Hľadám pravých Uctievačov, ktorí Ma Uctievajú v Duchu a v Pravde. Buďte v Jednote So Mnou, Zajedno v Duchu a v Pravde, aby ste boli v Mojej Dokonalej Vôli.

Moji Milovaní, nezáleží na vašich okolnostiach, Nikdy sa Nevzdávajte, Nikdy nestrácajte Vieru a Nikdy nestrácajte Nádej. Ja Som váš Darca Nádeje, Pomáham vám a Podporujem vás, pretože vás Milujem a Starám sa o vás. Nikdy nie ste odkázaní len na seba. Nikdy od vás Neodídem Ani vás Neopustím. Vydržte a Vytrvajte, nezáleží na tom, cez čo máte prejsť. Víťazstvo je vždy Zaistené So Mnou. Spoliehajte sa na Mňa, preto, kto Som a preto, čo Dokážem Urobiť. Budete mať Prevahu, buďte Víťaziacimi Premožiteľmi.

youtube.com/watch?v=EnUrcxl-WHY
Public domain