Clicks228

Levélminta oltásmentességhez

Ez a levél megmagyarázza, hogy a Katolikus Egyház tanításai hogyan vezethetnek egyes katolikusokat bizonyos oltások elutasításához. Olyan katolikusok számára készült, akik lelkiismeretükben határozottan elutasították a vakcinát, és úgy kell kialakítani, hogy teljes mértékben tükrözze hitüket és érvelésüket. Ez nem egy döntéshozatali útmutató, és nem foglalkozik egyéb jogi, orvosi és erkölcsi szemponttal. Az NCBC adott egy iránymutatást, de nem garantálja, hogy meg is adják rá a mentességet.

A minta-levél:

Tisztelt XY!

Megkeresztelt katolikus vagyok, aki mentességet keres az oltási kötelezettség alól. Ez a levél elmagyarázza, hogyan vezethetik a Katolikus Egyház tanításai az egyes katolikusokat, köztük engem [név], is arra, hogy elutasítsanak bizonyos oltásokat.

A Római Katolikus Egyház azt tanítja, hogy egy személynek meg kell tagadnia az orvosi beavatkozást, beleértve az oltást is, ha tájékozott lelkiismerete ezt a biztos ítéletet hozza. Míg a Katolikus Egyház nem tiltja semmilyen vakcina használatát, és általában bátorítja a biztonságos és hatékony vakcinák használatát a személyes és a közegészség védelmének egyik módjaként, az alábbi hiteles egyházi tanítások bemutatják azt az elvi vallási alapot, amely alapján egy katolikus meghatározhatja, hogy el kell-e utasítania bizonyos vakcinákat:

- Az oltás elfogadása nem erkölcsi kötelesség, ezért önkéntesnek kell lennie.

- Általános erkölcsi kötelesség megtagadni a közvetlen abortuszból származó emberi sejtvonalak felhasználásával előállított orvosi termékek - beleértve bizonyos vakcinák - felvételét. Az ilyen vakcinák felvétele csak bizonyos különleges feltételek fennállása mellett megengedett, saját lelkiismereti döntés alapján.

- Az ember személyes döntésének jogát az orvosi beavatkozások arányosságának megítélésére vonatkozóan tiszteletben kell tartani , hacsak nem mond ellent a hiteles katolikus erkölcsi tanításoknak.

- Az ember erkölcsileg köteles engedelmeskedni a lelkiismeretének.

A lefektetett elvekkel összhangban az NCBC megerősítette, hogy „nincs mérvadó egyházi tanítás, amely egyetemesen kötelezné a katolikusokat az oltás beadására”, megállapítva, hogy semmilyen kötelező polgári rendelkezés sem írhatja elő.

Egy katolikus tévesen ítélhet meg bizonyos oltásokat különböző okokból ezeknek a tanításoknak megfelelően, és nincs hiteles egyházi tanítás, amely egyetemesen kötelezné a katolikusokat oltás felvételére. Egy katolikus egyházi tanításra hivatkozva megtagadhatja az abortuszból származó sejtvonalak felhasználásával kifejlesztett vagy előállított vakcinát. Általánosságban elmondható, hogy egy katolikus megtagadhatja a vakcinát az Egyháznak a terápiák arányosságára vonatkozó tanításai alapján. A terápiák arányossága annak a felmérése, hogy az orvosi beavatkozás előnyei meghaladják-e a nemkívánatos mellékhatásokat és terheket, figyelembe véve a személy javát, beleértve a szellemi, pszichológiai és testi javakat. Ez kiterjedhet mások javára és a közjóra is, amelyek szintén szellemi és erkölcsi dimenziókat tartalmaznak, és nem redukálhatók a közegészségügyre. A terápia arányosságának a megítélését annak a személynek kell megtennie, aki a konkrét körülmények között a beavatkozás potenciális befogadója, nem pedig a közegészségügyi hatóságoknak vagy más személyeknek, akik saját helyzetükben másként ítélkezhetnek.

Az Egyház tanításának középpontjában a fent felsorolt első és utolsó pont áll: az oltás nem egyetemes kötelezettség, és a személynek engedelmeskednie kell saját tájékozott és biztos lelkiismeretének ennek a megítélésében. Valójában a Katolikus Egyház katekizmusa azt tanítja, hogy a lelkiismeret követése magának Krisztusnak a követése:

Mindazzal, amit mond és tesz, az embernek hűségesen követnie kell azt, amit igazságosnak és helyesnek ismer fel. Lelkiismerete alapján ítéli meg és ismeri fel az ember az isteni törvény előírásait: „A lelkiismeret a józan ész törvénye; [a keresztények] mégsem gondolják, hogy semmi több ennél; . . . [A lelkiismeret] az Ő hírnöke, aki mind természetében, mind kegyelmében függöny mögül beszél hozzánk, képviselői pedig tanítanak és irányítanak bennünket. A lelkiismeret Krisztus eredeti helytartója.”

Ezért, ha egy katolikus lelkiismeretében megalapozottan és biztosan arra az ítéletre jut, hogy nem vesz fel egy oltást, akkor a Katolikus Egyház megköveteli, hogy a személy kövesse ezt a biztos lelkiismereti ítéletet, és utasítsa el az oltást. A Katekizmus egyértelműen kimondja: „Az embernek joga van lelkiismeretével és szabadságával cselekedni, személyesen erkölcsi döntéseket hozni. „Nem szabad rákényszeríteni, hogy a lelkiismeretével ellentétesen cselekedjen. Azt sem szabad megakadályozni, hogy lelkiismerete szerint cselekedjen, különösen vallási kérdésekben.”

Krisztusban tisztelettel

[Név]

[Dátum]

Magyar nyelvű forrás:
eucharisztikuskongresszus.hu/hit_447.html