Clicks743
Bos016
1

List od księdza '' Biskupi, zmierzcie się z rzeczywistością''.

List od księdza: „Biskupi, zmierzcie się z rzeczywistością!”

List otwarty włoskiego księdza Don De Asis do biskupów na całym świecie, w odpowiedzi na Synod Biskupów .
Rozpoczyna się Synod i wszyscy katolicy są zaproszeni do udziału, abyśmy dzięki wkładowi wszystkich mogli wspólnie pracować na rzecz większej i lepszej ewangelizacji.
Prawda jest taka, że nie mam jasności co do definicji celów, ale to, co „wydaje się nadchodzić”, jest jak zwołanie wielkiej debaty w Kościele powszechnym. Dlatego chciałbym poprosić naszych biskupów, aby żyli w rzeczywistości. Odnoszę się do rzeczywistości chrześcijańskiej, która stawia przed nami bardzo konkretne pytania:

Biskupi, zdecydowana większość chrzestnych (matki chrzestne/rodzice chrzestne) nie praktykuje wiary. Ponadto duża liczba z nich żyje w grzechu (małżeństwo cywilne i/lub konkubinat). Co zamierzasz z tym zrobić?

Biskupi, zdecydowana większość dzieci, które przystępują do „Pierwszej” Komunii, nie wracają na Mszę św., ponieważ ich rodzice, którzy nie praktykują , już ich nie przyprowadzają. Co zamierzasz z tym zrobić?

Biskupi, zdecydowana większość bierzmowanych, nie kontynuują praktykowania sakramentów, ponieważ zostali uformowani tylko dlatego, że potrzebowali „papierów” i mogli być rodzicami chrzestnymi podczas chrztów lub z innych czysto formalnych powodów. Co zamierzasz z tym zrobić?

Biskupi, wielu katolików przyjmuje Komunię bez wyznania poważnych grzechów (takich jak nieuczestniczenie w niedzielnej mszy) i jest to widoczne w liniach Komunii i pustych konfesjonałach. Co zamierzasz z tym zrobić?

Biskupi, zdecydowana większość katolików, którzy zawierają związki małżeńskie w Kościele, mieszkają razem przed ślubem i są mocno zaangażowani w stosowanie antykoncepcji po ślubie (i oczywiście przed nim). W wielu przypadkach nikt ich nie ostrzega, gdy przyjmują sakrament w obiektywnej sytuacji grzechu śmiertelnego. Co zamierzasz z tym zrobić?

Biskupi, ogromna większość wierzących straciła poczucie grzechu i żyje tak, jakby grzech osobisty nie istniał. Nikt nie dotyka swojego sumienia zdrowym lekarstwem Doktryny. Co zamierzasz z tym zrobić?

Biskupom, pod pretekstem pandemii, na całym świecie zalecano przyjmowanie Komunii św. (i rady, która jest absurdalna z naukowego i niemoralnego punktu widzenia teologicznego). Ta rada stała się w wielu miejscach nadużyciem administracyjnym, ponieważ uczyniła wyjątek normą. Co zamierzasz z tym zrobić?

Biskupi w wielu krajach o tradycji chrześcijańskiej edukacja religijna zbiegła się z agendą 2030, która ma na celu zastąpienie wiary katolickiej ideologią. Co zamierzasz z tym zrobić?

Biskupi, sprawowanie sakramentów – zwłaszcza Mszy – stało się w wielu miejscach wyrazem pomysłowości kapłana w manipulowaniu sakramentem według własnego gustu i wygody lub zgodnie z domniemanymi wymaganiami wiernych, w wielu przypadkach aż do profanacja i świętokradztwo. Co zamierzasz z tym zrobić?

Biskupi, głoszenie szóstego przykazania (nie czyńcie niemoralności) zniknęło w taki sposób, że większość katolików nie zdaje sobie sprawy z grzechu nieczystości, który powoduje masową i skandaliczną zbrodnię aborcji. Co zamierzasz z tym zrobić?

Biskupi, zwiastowanie skrajności — śmierci, sądu, piekła i nieba — zniknęło z kilkoma godnymi uwagi wyjątkami. Zdecydowana większość katolików nie wierzy w istnienie piekła, a jednocześnie wierzy, że zbawienie przychodzi do wszystkich bez konieczności życia w łasce Bożej. Co zamierzasz z tym zrobić?
…… i długi itd. itd. itd…

.
Biskupi, zachęcamy was do zajęcia się tymi kwestiami niezbędnymi do wiecznego zbawienia. To jest fundamentalne zadanie Kościoła. Niech politycy zajmą się rzekomymi zmianami klimatycznymi, przepływami imigracyjnymi, odnawialnymi źródłami energii, zrównoważoną ekonomią i wieloma innymi światowymi kwestiami, które powstrzymują obecną hierarchię przed poświęceniem się transcendentowi.

Don Ildefonso de Asis
Źródło: Adelante La Fe przez Gloria News
Bos016
Biskupi, zachęcamy was do zajęcia się tymi kwestiami niezbędnymi do wiecznego zbawienia. To jest fundamentalne zadanie Kościoła. Niech politycy zajmą się rzekomymi zmianami klimatycznymi, przepływami imigracyjnymi, odnawialnymi źródłami energii, zrównoważoną ekonomią i wieloma innymi światowymi kwestiami,