Svätý Malachiáš(prorok)
apredsasatoci
Prijemne s užitočným!
Tomu hovorím plán!
Martina Bohumila Lutherová
Výborně báťuško Libore.
ľubica
Mocný Trojjediný Boh, nech Vás posilnuje nadalej v podávaní pravdy, na príhovor presv. Bohorodičky nech Vám zadováži všetko čo potrebujete a vyváži Vám každú stratu spôsobenú nespravodlivosťou tzv. mocných.
Alexandra Ritzová
Milá sestro Martino Bohumilo, vy velmi nenávidíte katolickou Církev, ale to není správné. My jsme katoličky a věříme Pánu Ježíšovi, když říká, že jeho Církev mocnosti pekelné nikdy nepřemohou. Pevně spoléháme na Pána, který se modlí za Petra-Skálu, aby jeho víra neupadla, a to platí také o Petrových nástupcích, a my Pánu věříme, že zachová papeže v dobrém a nauku víry čistou nedotčenou bludy.
More
Milá sestro Martino Bohumilo, vy velmi nenávidíte katolickou Církev, ale to není správné. My jsme katoličky a věříme Pánu Ježíšovi, když říká, že jeho Církev mocnosti pekelné nikdy nepřemohou. Pevně spoléháme na Pána, který se modlí za Petra-Skálu, aby jeho víra neupadla, a to platí také o Petrových nástupcích, a my Pánu věříme, že zachová papeže v dobrém a nauku víry čistou nedotčenou bludy.
Na druhé straně sledujeme, jak si mnozí arcibiskupové a biskupové zařizují své rezidence se zástupy podlézavých příživníků. Jde to od těchto vlků v beránčím rouchu, kteří poslouchají víc světské vládce než Krista a omezují počty věřících v kostelích kvůli falešné psychóze o koronaviru, a kněží zastrašovaní jejich příkazy pokorně plní to, co chtějí, sami se pořád testují a slouží ve skoro prázdných kostelech, ale přitom neustále biskupové a arcibiskupové ždímají z kněží desátky bez ohledu na to, že nás věřících smí chodit do kostela jen hrstka a že kostel smí fungovat jenom třeba na 10 nebo 20 procent.
Vidíme jasně, že tuto nabubřeliny Církve svaté se musí rozpadnout, jinak shoří jako Notre Dame. Přesto věříme, že Církev svatá pojede dál a víc.