BKP: Odvážní specialisté z USA, RF a ČR pravdivě o vakcinaci

video: wistia.com/medias/q5pbj2jjq3 rumble.com/vro9hv-odvn-specialist.html cos.tv/videos/play/33127624255771648 ugetube.com/watch/8opRJrfd31ZCXra bitchute.com/video/y80Flkh2x9R7/

Začátkem minulého roku se začala šířit infekce, na kterou umíralo méně lidí, než na sezónní chřipku. Umělá pandemie zasáhla nejen zdravotnictví, ale paralyzovala i ekonomiku, školství, soukromý život a podkopala morálku. V umělé pandemii se iniciativně angažoval Vatikán. Pseudopapež jí připravil cestu modlářstvím s Pačamamou i neústupným prosazováním legalizace sodomie. Bůh dal jako výstražný trest za sodomii časný (2Pt 2,6) i věčný (Juda 7) oheň. Bergoglio svou zločinnou činností vědomě stáhl prokletí na církev i lidstvo. Naléhavé varování odborníků před mRNA vakcinací lžipapež cynicky bojkotoval. Přinutil celý Vatikán k vakcinaci. Všichni kromě třech gardistů podlehli.

Byzantský katolický patriarchát (BKP) naproti tomu podpořil pravdivý postoj morálních a nepodplatitelných vědců, kteří se postavili za hájení pravdy proti systému lži. Znovu si připomeňme jejich hlas. Patří mezi ně špičkoví vědci z USA jako Dr. Judy Mikovitsová a Dr. David Martin, z Česka mikrobioložka Soňa Peková, a Prof. Alexandr Reďko z Ruska. Aspoň okrajově se zmiňujeme o Vědecké konferenci v Petrohradě, který se konal ve dnech 20.-21. 10. 2021 a o Summitu lékařů v Římě od 12. do 14. 9. 2021, pod jehož prohlášením se podepsalo více než 12 700 lékařů a specialistů. Dle Norimberského kodexu nazvali nucené experimentální očkování zločinem proti lidskosti.

Jak vakcínu kvalifikovali američtí specialisté David Martin a Judy Mikovitsová?

David Martin: Toto není vakcína. Jedná se o mRNA pokrytou vrstvou tuků, která je dopravena do buňky. Je to lékařské zařízení určené k tomu, aby stimulovalo lidskou buňku, aby začala tvořit patogen. Není to vakcína… Vakcíny jsou ve skutečnosti právně definovaný pojem. Jsou právně definovaným pojmem v rámci zákona o veřejném zdraví a v rámci standardů CDC a FDA.

Rocco Galati: A jak bych tomu měl říkat? Chemická látka?

Judy Mikovitsová: Ano, je to syntetický patogen. Doslova zavádějí injekčně do těla patogenní část viru.

Rocco Galati: Když říkáš, že je to patogen, tak to znamená, že z toho budu nemocný?

Judy Mikovitsová: Přesně tak.

David Martin: Dostaneš injekci s chemickou látkou, která má způsobit nemoc, ne vyvolat imunitně-transmisní odpověď. Jinými slovy: nic tady z toho nezabrání přenášení čehokoli. Jedná se o to, abys onemocněl a aby to byly tvé vlastní buňky, které tvé onemocnění způsobí.

Rocco Galati: Takže to spustí autoimunitní reakci?

Dr. Judy Mikovitsová: Může ji spustit a spustí...

Dr. David Martin: ... kromě mnoha jiných věcí…

Judy Mikovitsová: Ano. Může způsobit přímo roztroušenou sklerózu, Lou Gehrigovu chorobu, Alzheimerovu chorobu, protože právě taková je exprese (vyjádření) této patogenní obalové vrstvy; může urychlit rozvoj rakoviny... Je známo po celá desetiletí, co tento mechanismus – exprese té části viru – může způsobit. Doslova je člověku do těla injekčně vpravena infekce.

Američtí odborníci ohledně mRNA vakcíny poukázali na to, že tento chemický přípravek se ani dle standardů CDC a FDA a zákonů o veřejném zdraví nemůže nazývat vakcínou. Je třeba vědět, že každý křesťan je ve svědomí i Božím zákonem zavázán neposlouchat církevní autoritu ani papeže, pokud dává příkaz k těžkému hříchu.

V dnešní době se papež a církevní hierarchie otevřeli herezím a veřejně se postavili proti Božímu zákonu. Pokud tito apostaté nutí k vakcinaci, pak zde do slova a do písmene platí: „Boha je třeba poslouchat více než lidi.“ (Sk 5,29) Apoštol Petr zdůrazňuje: „Posuďte sami, zda je před Bohem správné, abychom poslouchali vás, a ne Jeho (Syna Božího).“

Co říká odborník v imunologii, Prof. Alexandr Reďko z ruského Petrohradu k současné problematice?

Prof. Alexandr Reďko

V covidových nemocnicích bývám, zacházím tam, mám přehled, sleduji tu práci a vím, co se tam děje... A onemocní spíše ti, kteří se nechali očkovat. U nich se rozvíjí přesný obraz koronaviru. Podle údajů od patologoanatomů 62 % těch, kteří jsou na covidových odděleních, jsou plně očkováni.

QR kódy označují, kdo je dobrý a kdo je zlý. Zdraví, to jsou ti zlí, a nemocní a vakcinovaní, to jsou ti dobří. To je to, co ukazuje QR kód, nic víc.

Žádná pandemie není. K pandemii je potřebné, aby ve všech státech byla epidemie. Ale epidemie zde není. K epidemii je nutné, aby 5 % (lidí, obyvatel) onemocnělo najednou.

PCR test je vypracován pro viry s dlouhým řetězcem. A toto je virus s krátkým řetězcem. To znamená, že je to z úplně jiné sféry. Jím nelze identifikovat koronavirus.

My všichni vymřeme na totální lež. Protože kde byste se nepohnuli, všude je lež.

Předepisovat někomu antivirotika, když proti SARS-Cov-2 žádná nejsou, je zločin. A to je v metodických pokynech ministerstva zdravotnictví! Co je tedy nutné udělat s ministerstvem zdravotnictví? Odpovězte si sami.

Vy teď ze všech nás uměle děláte izolované podivíny. Zavřete nás do lockdownu a děti převedete na distanční výuku, abychom izolovaní ničili svou imunitu.

Tohle není pandemie, ale info-demie. A to všechno, co se děje, to je politika a sociálně-ekonomický experiment na našem obyvatelstvu.

Sputnik V – to není Sputnik „Vé“, ale „Pět“, protože to je pátá vakcína, kterou za celou svou historii dělají. A ani jednu neudělali.

Myslím, že očkovat se je nutné, pokud A) je vakcína, B) pokud je nemutující virus, tedy pokud vakcína může pomoci proti tomu, co se dnes vyskytuje v prostoru. Ten virus, který kdysi byl, už zde není. To, proti čemu chtějí udělat vakcínu – a ta se vyrábí obyčejně šest let – tak ten virus už tady není. Jsou tady nějaké delta varianty, mohou je nazývat jak libo, ale to už je něco úplně jiného. A vy říkáte, že se očkujete proti tomu, co zde bylo před dvěma lety – to je podvod. Je to zločinný podvod. Říkají, že u nás vakcína nepomáhá, protože už je nová mutace. A proč tedy vakcinujete? Udělejte tedy vakcínu proti této mutaci, když už tak chcete!

Proto to, co nám nabízejí, není vakcína. Je to adenovirus 26 a adenovirus 5, na které nasadili spike proteiny (hrotovou bílkovinu) – a proč? To není jasné. Protože SARS-Cov-2 vůbec nikdy nebyl izolován. Nabízejí prémii 1,5 miliónu eur za to, když ho někdo izoluje. A pokud ho ještě nikdo neizoloval, tak proti čemu vlastně očkujete? Proč podvádíte lidi? Toto je komerční projekt. A já tvrdím, že není možné se tím v tomto směru zabývat, protože a) virus nebyl izolován, b) vakcína proti němu neexistuje, c) klinické zkoušky budou ukončeny 31. prosince 2022 – a dnes jsme v roce 2021. Zkoušky nejsou zakončené, nejsou zveřejněny výsledky první fáze testování, kdy zdechly všechny krysy. Nejsou zveřejněny výsledky třetí fáze zkoušek, protože nejsou zakončeny. Titr protilátek nebyl určen, protiepidemický účinek nebyl zjištěn, imunitní odpověď nebyla stanovena – co je to za výsledky?! S takovými výsledky je nutné projekt zavřít, a ne začínat masovou vakcinaci.

A lidé to nevědí. Říkají: „Mě očkovali, se mnou je všechno v pořádku.“ Hoši zlatí, 25 procentům se dává placebo. Vám píchli placebo, proto se cítíte dobře, a proto také i onemocníte. Ale více jsou nemocní ti, kteří jsou očkováni. A u nich se dokonale přesně rozvíjí obraz koronaviru se všemi postcovidovými symptomy s poškozením plic, s poškozením centrálního nervového systému, se syndromem Guillaina–Barrého a vším ostatním. Všechno, co je při covidu, přesně to je i po vakcíně. A u mě je velké množství známých a známých mých známých, kteří a) onemocněli a b) už nejsou mezi živými – po vakcíně.

Konkrétně po vakcíně?

Ano, přesně po vakcíně. Podle údajů od patologoanatomů 62 % těch, kteří jsou hospitalizovaní na covidových odděleních, jsou plně očkováni.


Profesionální lháři v mainstreamových médiích i církevní lháři propagují nevyzkoušenou a nebezpečnou vakcinaci. Naproti tomu skutečný odborník, který je varovným hlasem pravdy a mnohým výčitkou svědomí, volá: „Proč podvádíte lidi?“ Vždyť 1) virus nebyl nikdy izolován, 2) vakcína proti němu neexistuje, 3) klinické zkoušky nejsou ukončeny. Podvodníci neprozradili, že při první fázi testování zdechly všechny krysy. Před protikonstitučním vakcinačním terorem odborník varuje: „My všichni vymřeme na totální lež. Protože všude kde se hneme, je lež!“

Největším lhářem je lžipapež Bergoglio. On dobře ví, že tato pseudovakcína narušuje lidský genom, což je vzpoura proti Bohu Stvořiteli. Obsahuje nanočástice a je součástí programu čipizace, před níž Bible varuje ohnivým jezerem! Lžipapež ví, že vakcína obsahuje tkáň zaživa sadisticky vytrženou z plic či ledvin nenarozených dětí, které jsou pak zavražděny. To je satanizace. Přijetím této pseudovakcíny pak na lidech spočívá krev dětí zavražděných při satanském rituálu. Je to ďáblův antikřest, kterým si tento lhář a vrah činí nárok na duše vakcinovaných.

A tyto zločiny vzpoury proti Bohu a lidstvu cynicky prosazuje arcikacíř okupující papežský úřad. On vyhlašuje demagogické a zločinné slogany: „Vakcína (musí být) pro všechny!“ a bez jediného vědeckého argumentu a proti Božímu zákonu chladnokrevně tvrdí: „Musí se to udělat!“ A vrchol drzosti, ďábelské zatvrzelosti a nekajícnosti je, že tento do nebe volající zločin nazývá projevem lásky. Ptáme se: Ke komu? K satanu? Navíc skrze lež arcikacíř rozpoutává nenávist a lynčování nevinných, když je osočuje, že prý ohrožují zdravé! Skutečnost je ale opačná. Oklamaní vakcinovaní se stávají laboratořemi na výrobu nových nebezpečných virů.

Arcilháře, Jidáše a náboženského podvodníka následují mnozí jidášští biskupové a kněží, ať katolické, tak pravoslavné církve. Dokonce už zavádějí jako podmínku vstupu do chrámu vakcinaci! To je gesto zrady Krista a služby satanu. Křesťan už nesmí do takového chrámu vkročit, protože tím by se dal na cestu, která vede do věčného zavržení. Varovně prorockým hlasem promluvil profesor Reďko: „My všichni vymřeme na totální lež“, dodáváme – především na lež prodejných politiků, médií a zrádných církevníků.

Kéž by se našli odvážní biskupové, takoví, jako je dobrý pastýř Carlo Maria Viganò. On ve věci koronaviru, podobně jako odvážní lékaři, nazval pravdu pravdou a lež lží.

Citujeme krátce i českou mikrobioložku Soňu Pekovou:

„Na jaře roku 2020 jsme se k tomu postavili skutečně čelem, tedy naše laboratoř, protože to je moje práce různé nemoci infekčního původu detekovat u lidí a u zvířat. Dělám to už intenzivně od roku 2006. Takže jsme se k tomu postavili profesionálně a s nadšením jsme očekávali, jak bychom mohli pomoci v diagnostice. Věnovali jsme se tomu celé jaro, věnovali jsme se tomu extrémně intenzivně, až nezdravým způsobem, v průběhu léta, potom jsme se tomu věnovali samozřejmě na podzim roku 2020.

Tam jsem pochopila, o co se asi jedná, v podstatě to potvrdilo moje předpoklady, že se tady děje něco nekalého a potom jsme se z toho testování vyklíčovali, protože jsme si uvědomili, že v podstatě nejde v tuto chvíli o nic jiného než o hrubou šikanu lidí a společnosti a vlastně jde o neustálé vyvolávání nějakého pocitu strachu a udržování toho pocitu strachu jakýmkoliv způsobem. Takže pořád se testuje, pořád někde vznikají nějaké pozitivity... Nicméně těch pozitivit je v této době málo. Zprávy mám z akutních jednotek intenzivní péče z ARA v Praze... Takže o žádnou pandemii se nejedná. A v podstatě už dávno bylo na čase jaksi zatroubit na ústup a říct: Tak jsme trochu všichni zmatkovali, pojďme zpět, pracujme a choďme do škol a žijme normálním životem a už žádné ústenky ani nic.

Covid je jenom jakýsi nástroj k čemusi, co má přinést nějaké změny ve společnosti a protože ten nástroj, který zvolili, je nástroj nejsilnější, zaútočili na ten nejsilnější pud, a to je pud sebezáchovy. Straší vás, že umřete na nějaký virus, přičemž všichni zemřeme – někdo za 30 let, někdo za 2 roky, někdo dnes. Nikdo neví, kdy se to stane a to si lidi nějak neuvědomují, ale všichni se začali hrozně bát, že umřou na nějaký virus. A to je psychologická válka.“


Soňa Peková se loňského roku se svou laboratoří věnovala diagnostice 30 000 lidí a došla k závěru, že se o žádnou pandemii nejedná, covid je jen jakýmsi nástrojem ke změně ve společnosti v psychologické válce. Byl zde zneužit pud sebezáchovy ke strašení, že zemřete na jakýsi virus, přitom ale všichni zemřeme, dříve či později. A to si lidé neuvědomují. Co k tomu dodat?

Kéž by si lidé začali uvědomovat, že nakonec zemřou. To je realita, o které nikdo nemůže pochybovat. Ano, někdo zemře dříve, někdo později. Pravá moudrost je myslet na konec, počítat se smrtí, Božím soudem a věčností. Kéž by si to lidé začali uvědomovat, zvláště v této lži-covidové době a tlaku k urychlení smrti. Řešením není padnout do zoufalství, řešením je Pravda, a tou je Ježíš, Boží Syn a Spasitel. On nám získal život věčný. On je vzkříšení a život. Z naší strany je třeba Ježíše přijmout: „Těm, kteří Ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi.“ (J 1,12) Abychom Ho mohli přijmout a aby v nás mohl žít, musíme nazvat pravdu pravdou a lež lží, a to dnes především v otázce vakcinačního podvodu. Kéž jsou nám příkladem na cestě pravdy všichni odvážní a pravdiví odborníci v medicíně. Ti jsou dnes záchranným prorockým hlasem pro celé lidstvo.

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

28. 12. 2021

Odebírat aktuální informace od BKP

mailerlite.com/webforms/landing/b9p8t8