Clicks34
ro.news

Francisc: ritul zairean este „model promițător” pentru liturghia amazoniană

Libreria Editrice Vaticana a publicat „Papa Francesco e il« Messale Romano per le Diocesi dello Zaire ». Un rito promettente per altre culture ”(„ Papa Francisc și ‘Missalul Roman pentru Diocezele Zairului.’ Un ritual promițător pentru alte culturi ”).

Prefața sa este scrisă de Francisc. El arată o înțelegere extrem de emoțională și difuză a liturghiei, numind-o „ceva care atinge sufletul, gândul, sensibilitatea, lumea culturală a oamenilor."

Pentru Francisc „liturghia trebuie să atingă inimile” și „să fie evocator”, un postulat, care contrastează cu propriile sărbători.

Ritul zairean reprezintă un exemplu și o cale promițătoare pentru dezvoltarea unei liturghii de rit amazonian.

#newsGpbpswohvc