Clicks24
vi.news

Francis khám phá ra “Dấu hiệu báo động” trong Phụng vụ Novus Ordo

“Kinh nghiệm đáng buồn” về việc “kiêng ăn phụng vụ” năm 2020 đã làm nổi bật “sự tốt đẹp” của “hành trình phụng vụ lâu dài” đã được thực hiện kể từ Công đồng Vatican II, Francis đã viết trong một thông điệp cho Tuần lễ phụng vụ Ý (23-26 tháng 8), mặc dù không có liên kết trực tiếp giữa Novus Ordo và Covid.

Nhưng trong đoạn tiếp theo, ông ta đã mâu thuẫn với lời khen ngợi trước đó khi nhấn mạnh những khó khăn của việc nối lại phụng vụ mà ông gọi là “một dấu hiệu báo động về giai đoạn tiến triển của sự thay đổi thời đại”.

Từ ngữ “thay đổi thời đại” cho thấy rằng Francis lo sợ phải đối mặt với sự kéo dài của thảm họa phụng vụ. Thay vào đó, ông ta lảng tránh nói về “nhận thức thay đổi về thời gian” trong “cuộc sống thực” của mọi người, điều này có ảnh hưởng đến cách “tồn tại và cảm nhận cộng đồng”.

Theo ngôn ngữ trừu tượng của Francis, “buổi họp ngày Chủ nhật” là “không cân bằng về sự hiện diện của các thế hệ” vì “tính không đồng nhất về văn hóa”. Sẽ thành thật hơn nếu thừa nhận rằng sự thế tục hóa phụng vụ đã dẫn đến một bế tắc.

Hình ảnh: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-NC-ND, #newsBrduetkazn