jamacor
1465
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
Gdyby był " NIEZŁOMNY " to by się trzymał niezłomnej i niezmutowanej Nauki KK-go , Ewangelii i Tradycji jak abp.Lefebvre z duchowni , którzy za nim poszli ,