Nowenna do św. Jana Bosko – dzień 6.

Unusquisque, sicut accepit donationem,
in alterutrum illam administrantes,
sicut boni dispensatores multiformis gratiae Dei.

„Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej
służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał”
(1 P 4, 10)

Św. Jan Bosko pragnął, aby w jego szeroko zakrojonej działalności apostolskiej i wychowawczej uczestniczyły także osoby świeckie. Dlatego powołał do istnienia Pobożny Związek Pomocników Salezjańskich, skupiający świeckich pragnących angażować się w salezjańskie dzieła duszpasterskie i wychowawcze, wspomagając na różne sposoby salezjanów – kapłanów i braci zakonnych (koadiutorów). Terminologia zmieniała się nieco. W Polsce funkcjonowały nazwy: Salezjańscy Pomocnicy Kościoła i Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich. A od niedawna – Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników.

* * *

Modlitwa.
Święty Janie Bosko, który dla osiągnięcia tym doskonalszych owoców żywej wiary i ofiarnej miłości, założyłeś Pobożny Związek Pomocników Salezjańskich, spraw, aby świecili oni przykładem cnót chrześcijańskich i stali się opatrznościową podporą Twoich dzieł. Amen.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Módl się za nami święty Janie Bosko,
– abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko, Wyznawcę, na Ojca i Nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe Zgromadzenia, spraw, prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa Pana Naszego.
Amen.

* * *

źródło: LINK
.