TerezaK
661
TerezaK
Přišlo mi na fb poštu Z:
The Great Warning and the Second Coming of Jesus Christ
Nové video z mého youtube kanálu s názvem Brandon cory nagley...... ČTĚTE VŠE PODLE......
"JE ČAS PŘIPRAVIT SE NA SETKÁNÍ S BOHEM" (TĚLO SOUSTAVY ČERVOTOČ-PLANETA X+ČERVENÝ PRACH OXIDU ŽELEZITÉHO VYDĚSIL TISÍCE OBYVATEL ČÍNY POTÉ, CO VIDĚLI, JAK SE OBLOHA ZBARVILA KRVAVĚ RUDĚ-OHNIVÝ DRAK-ČERVOTOČ-PLANETA X PŘICHÁZÍ …More
Přišlo mi na fb poštu Z:
The Great Warning and the Second Coming of Jesus Christ
Nové video z mého youtube kanálu s názvem Brandon cory nagley...... ČTĚTE VŠE PODLE......
"JE ČAS PŘIPRAVIT SE NA SETKÁNÍ S BOHEM" (TĚLO SOUSTAVY ČERVOTOČ-PLANETA X+ČERVENÝ PRACH OXIDU ŽELEZITÉHO VYDĚSIL TISÍCE OBYVATEL ČÍNY POTÉ, CO VIDĚLI, JAK SE OBLOHA ZBARVILA KRVAVĚ RUDĚ-OHNIVÝ DRAK-ČERVOTOČ-PLANETA X PŘICHÁZÍ PRÁVĚ TEĎ!!!! )PLANETA X SE BRZY PŘIBLÍŽÍ K ZEMI+SLUNCI/NAD VENEZUELOU PŘILETĚLO NĚKOLIK ÚLOMKŮ METEORITŮ+MNOHO DALŠÍCH MÍST (PŘIPRAVTE SE-BRZY PŘIJDOU MILIONY)/WORMWOOD-OHNIVÝ RUDÝ DRAK(PLANETA X) S TUNAMI OHNIVÝCH ASTEROIDŮ VIDĚNÝCH NAD KANSASEM-MISSOURI USA/DVOUOCASÉ TĚLESO ASTEROIDNÍ KOMETY DAVEA DOBBSE NAD AUSTRÁLIÍ-SEŽEŇTE SI JÍDLO+VODU HNED(JE JEŽÍŠ KRISTUS VÁŠ MESIÁŠ? ) ČAS ROZHODNUTÍ JE "TEĎ" !!!!/PUTIN VYHLAŠUJE VÁLKU USA+NATO A TESTUJE DALŠÍ JADERNÉ RAKETY/
PŘEČTĚTE SI VŠE NÍŽE. Dnes je nyní 5.10.22. Ukazuji jako vždy znamení na nebi, před kterými Ježíš Kristus (hebrejsky známý jako Ješua a nazývaný mnoha různými jmény) varoval, že budou viditelná před jeho druhým příchodem. tato znamení jsou konkrétně z planety x/ nemesis/ nibiru/ biblického pelyňku ze Zjevení 8/ rudého draka ( je to planeta x ze Zjevení 12), což NASA nazývá důkazem systému planety 9. Ježíš Kristus se snaží, aby jeho znamení byla viditelná. Tato videa zdůrazňují: Před 3 dny přišly z Číny BREAKING NEWS... Tamní obloha v noci šokovala tisíce lidí, kteří byli svědky toho, jak se jejich obloha zbarvila do krvavě rudé barvy... do krvavě rudé barvy z prachu oxidu železa, který se snáší z Nemesis, ničitelky/trpasličí hvězdy systému planety x, známé také jako černá hvězda nebo dvojče Slunce Země. Jako těleso soustavy planety x lze také vidět, jak uprostřed noci osvětluje čínskou oblohu..... Také další záběry dvojhvězdy systému planety x - komety-asteroidu, jedné z mnoha částí systému planety x, která byla pozorována nad Austrálií... Přiletělo několik úlomků planetek/meteoritů. Nad Venezuelu a další místa přilétlo také několik úlomků. Protože Země prochází masivním asteroidovým odpadovým polem souvisejícím se samostatným tělesem soustavy planety x... i když hlavní úlomky z ohonu planety x budou brzy přilétat po milionech a zasáhnou globálně... Putin v Rusku prý půjde brzy na operaci kvůli rakovině a "údajně předává moc jinému psychotikovi, který pomáhá vést Putinovu vládu jen krátce, jak bylo hlášeno před pouhými 2-3 dny... i když jsem slyšel, že byl nemocný už před více než měsícem... Tak uvidíme co se stane i když mám pocit že Putin zůstane u moci a naplní se tak biblické proroctví Ezechiel 38+39 kdy Rusko napadne Izrael a poruší tak brzy nastávající 7 letou falešnou mírovou smlouvu kterou antikrist plně nastolí a bude na ni dohlížet.... Ne, antikrist není Trump ani žádný jiný kníže nebo král... Chcete vědět kdo, pak se podívejte dolů na moje videa... Také tělesa soustavy planeta x procházející kolem Slunce zachycená mnou na záběrech vesmírné kamery NASA, která sleduje dění kolem Slunce.. Plus další... Nováčci, Ježíš Kristus je jediná cesta k Bohu a do nebe ( Jan 14;6) a jediný způsob, jak uniknout přicházejícímu soudu ( ZJEVENÍ 3:10/ ZJEVENÍ 12:5/ 1. TESSALONSKÝM 4/ 1. KORINŤANŮM 15/ JAN 14:3- biblické odkazy). Modlete se pokud jste nepřijali Ježíše (Ješuu) jako Pána čtěte ZDE- Nováčci a nevěřící) kteří neznají Ježíše jako Pána jednoduše se ptají kdo je Bůh on je láska milosrdenství odpuštění a světlo , Bůh poslal svého syna Ježíše aby zemřel místo vás za vaše hříchy na kříži a byl pohřben a třetího dne vstal z mrtvých, že pokud jste ochotni činit pokání ze svých hříchů odvraťte se od nich a požádejte Ježíše do své duše jako svého pána a spasitele budete spaseni. Modlete se, abyste si níže přečetli nové lidi, abyste viděli, jak se dostat do nebe tím, že přijmete Ježíše jako pána, což je jediná cesta k Bohu a do nebe a jediný únik před soudnou hodinou, která přijde na vaši planetu. Neznáte Krista jako spasitele nechá odkaz níže webové stránky ukazuje biblický způsob, jak být zachráněn ne lidské slovo , církev a náboženství nás nezachrání. Falešní proroci vás nezachrání ani peníze ani majetek,( ani žádný jiný citát "Boží" ve skutečnosti falešní učitelé. Jedině skrze Krista a důvěru a víru v něj můžete být spaseni. Modlete se, abyste ho nyní přijali. Naše časy se krátí. To není slabé slovo.
( Přečtěte si proč, jak být spasen v Ješua Ježíši Kristu) níže Salvation | Northwest Baptist Church pokud si přečtete, co je nahoře chcete učinit Pána Ježíše svým Mesiášem a být v něm spasen a mít věčnou jistotu. Pokoj. Skrze Boha prosím řekněte modlitbu hříšníka níže . Pořiďte si Bibli kjv nejlépe pokud ne tak nkjv.... Protože mnoho denominací mění biblická slova a přidává i ubírá slova. Prosím, řekněte modlitbu níže, myslete ji vážně, věřte jí, důvěřujte Kristu nyní. Vaše časy se krátí... To je pravda Upozornění: Níže uvedená modlitba za spasení (někdy označovaná jako modlitba hříšníka) není "oficiální modlitbou", ale spíše vzorovou modlitbou, kterou se můžete řídit, když žádáte Ježíše do svého srdce. Pokud se rozhodnete, můžete se k Bohu modlit ( Zjistěte, proč, jak být zachráněn v Ješua Ježíš Kristus) níže Salvation | Northwest Baptist Church pokud si přečtete, co je nahoře chcete, aby Pán Ježíš váš Mesiáš a být zachráněn v něm a mít věčnou jistotu. Pokoj. Skrze Boha prosím řekněte modlitbu hříšníka níže . Pořiďte si Bibli kjv nejlépe pokud ne tak nkjv.... Protože mnoho denominací mění biblická slova a přidává i ubírá slova. Prosím, řekněte modlitbu níže, myslete ji vážně, věřte jí, důvěřujte Kristu nyní. Vaše časy se krátí... To je pravda Upozornění: Níže uvedená modlitba za spasení (někdy označovaná jako modlitba hříšníka) není "oficiální modlitbou", ale spíše vzorovou modlitbou, kterou se můžete řídit, když žádáte Ježíše do svého srdce. Pokud se rozhodnete, můžete se k Bohu modlit vlastními slovy. Pokud jde o umístění Modlitby hříšníka v Bibli? No, není tam uvedeno; je pouze naznačeno. Základ Modlitby hříšníka pochází z listu Římanům 10,9-10. V Bibli je modlitba hříšníka uvedena jako modlitba za hříšníka. "Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Neboť srdcem člověk věří ke spravedlnosti a ústy se vyznává ke spáse."
Zavřete oči a skloňte hlavu
Modlíme se k Bohu otci ve jménu jeho syna Ježíše.
(MODLITBA ZA SPASENÍ) Drahý Bože, právě teď k tobě přicházím a přiznávám, že jsem ztracený hříšník, který si zaslouží jít do pekla, kdybych dnes/ dnes večer zemřel. Věřím, že tvůj syn Ježíš zemřel a třetího dne vstal z mrtvých, jak říká Písmo. Věřím, že tvůj syn Ježíš je jedinou cestou k věčnému životu a spasení. Chci přijmout tvého syna Ježíše do svého srdce a života hned teď. Právě teď se odvracím od své hříšnosti. A činím Ježíše svým Pánem a Spasitelem. Proto prosím, aby se Ježíš stal mým Pánem a Spasitelem ještě dnes, když se odvracím od těchto hříchů, ve kterých jsem žil. Děkuji ti za záchranu, protože budu žít svůj život pro tebe ( Konec modlitby ve jménu Ježíše).
Ve jménu Ježíše se modlím, amen...
Také se řiďte Kristovým učením ( hlavně milujte se navzájem , a vždy odpouštějte) . k překonání hříchů nechte v sobě působit jeho svatého ducha, protože všichni hřešíme a musíme zůstat v neustálém pokání, protože pokud hřešíte, pán je ochoten vám odpustit, i když musíte činit pokání, což znamená změnit svou mysl, to, jak myslíte. Myslete novým způsobem, s myslí podobnou Kristu, která vám pomůže také odvrátit se od hříchů. A překonat hříchy... odvraťte se od hříchu ke Kristu. Křest vás nespasí, ten přichází až poté, co jste spaseni, znamená Kristovu smrt pohřbení a zmrtvýchvstání. zde je video ke shlédnutí pro nováčky/youtu.be/N1AH6gHnUpkl
[Credited videa a nebo odkazy na obrázky níže-]-
Ary_55/planeta x s úlomky asteroidu na snímcích zachycených v Missouri USA- youtu.be/-R9c2XHLTXY
MichaelJoshua Lewis/ dvojchvostá kometa systému planeta x-asteroidní těleso, které vypadá jako objekt kolegy badatele Davea Dobbse, neboť objekt byl pojmenován po něm-.
youtu.be/SCc7lSIOfP8
Ghostblog/meteor nad Kyprem- Asteroid just hit earth 😱💔😢
Adam weird world view/ vypadá jako kus spojený s nibiru- youtu.be/9WpuS8Gk6GQ
Aryman Dhakad/ meteor debri-youtube.com/shorts/obiOJEQ9S5o

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
TerezaK
30. dubna v 22:12 · (6) Command Ashtar Planets | Facebook
I 10 SEGNI DI ABBANDONO DELLA MATRICE 3D
1. La tua PAURA DELLA MORTE è scomparsa.
Potresti avere ancora alti livelli di ansia a volte, ma il pensiero di morire non ti spaventa più.
2. Gli eventi mondiali, anche terribili o minacciosi, non sembrano più così rilevanti. Sei disposto ad accettare qualunque cosa accada, se deve accadere.
3. …More
30. dubna v 22:12 · (6) Command Ashtar Planets | Facebook

I 10 SEGNI DI ABBANDONO DELLA MATRICE 3D

1. La tua PAURA DELLA MORTE è scomparsa.
Potresti avere ancora alti livelli di ansia a volte, ma il pensiero di morire non ti spaventa più.

2. Gli eventi mondiali, anche terribili o minacciosi, non sembrano più così rilevanti. Sei disposto ad accettare qualunque cosa accada, se deve accadere.

3. I tuoi ricordi passati, buoni o cattivi, sembrano meno importanti di prima, come se fossero un po' sbiaditi.

4. Ti senti stranamente indifferente ma allo stesso tempo hai più amore e compassione che mai.

5. Il cibo e l'intrattenimento stanno diventando meno importanti, ma puoi trovare un piacere intenso in piccole cose come camminare a piedi nudi sull'erba, mangiare un frutto o ascoltare un brano musicale.

6. Le persone si sentono attratte dalla tua presenza. Gli estranei cercano il contatto visivo con te come se riconoscessero qualcosa in te.

7. Puoi essere riempito di beatitudine e provare emozioni estremamente stimolanti allo stesso tempo. Stai diventando un professionista nell'elaborazione di emozioni difficili.

8. Alcune persone nella tua vita che non sono più in linea con la tua corrispondenza vibrazionale iniziano a comportarsi in modi sorprendentemente scortesi, quindi sei costretto a lasciarli andare molto rapidamente.

9. Lasciar andare le convinzioni limitanti che non ti servono più sta accadendo sempre più velocemente. Ciò che non è più allineato con la tua energia semplicemente cade, strato dopo strato.

10. Ci sono momenti in cui il tuo ego sta cercando di tracciare e controllare il tuo progresso spirituale, ma in qualche modo non funziona più perché senti di essere connesso a qualcosa di molto più grande.

Gruppo Facebook: Gli Eredi di Gaia
Patrizia Quarta
4 more comments from TerezaK
TerezaK
i Gimenez Rá-Nay
Správce
· 31. března ·
ATIVIDADE SOLAR IMINENTE.
As entradas estão fortíssimas, segurem-se Starseeds!
Seu coração é o seu PORTAL.
Ejeções de massa coronal Solar em ápice...
Focar no chakra Cardíaco.
Paz e amor
Não cair na cilada do medo.
Vibrar muito alto!
Cante, dance, pratique um esporte, mergulhe, medite e ore!!!!!!
Estamos presenciando um espetáculo!
Gratos Somos!
Instruções …More
i Gimenez Rá-Nay

Správce

· 31. března ·

ATIVIDADE SOLAR IMINENTE.

As entradas estão fortíssimas, segurem-se Starseeds!

Seu coração é o seu PORTAL.

Ejeções de massa coronal Solar em ápice...
Focar no chakra Cardíaco.
Paz e amor
Não cair na cilada do medo.
Vibrar muito alto!
Cante, dance, pratique um esporte, mergulhe, medite e ore!!!!!!
Estamos presenciando um espetáculo!
Gratos Somos!

Instruções

Façam Jejum!
Bebam muita ÁGUA.
Agradeçam por Tudo e Todas as coisas nesta Dimensão.
Elevem sua VIBRAÇÃO.
Meditem ao seu modo visualizando esfera dourada saindo do plexo solar em direção ao Sol voltando ao seu redor. E depois saído do Sol e voltando para o seu plexo Solar.
Com as mãos: Eu entrego e recebo as energias solares positivamente em harmonia com meu ser superior.
Emanem amor incondicional.
Diariamente mentalizem o mantra: “Eu Sou Luz”
Dai Glórias à Deus!
Peçam a Misericórdia Divina!
Peçam a Cura para nosso planeta!
Com amor
Rá-Nay.
TerezaK
Přiznám se, že tomuto opravdu nerozumím, ale pro některé myšlenky, přišlo mi lepší to přeposlat,než nezveřejnit, tak si to uložím jen k sobě:
Správce
· 9. května v 16:09 ·
CYKLUS JE UKONČEN!
Přichází něco OBROVSKÉHO.
V příštích několika měsících. . . . . Budeme moci vidět na naší obloze více lodí Galaktické federace. . . . . kamufláž nebo ne . . . . . při rychlých nebo zaparkovaných …More
Přiznám se, že tomuto opravdu nerozumím, ale pro některé myšlenky, přišlo mi lepší to přeposlat,než nezveřejnit, tak si to uložím jen k sobě:

Správce

· 9. května v 16:09 ·

CYKLUS JE UKONČEN!

Přichází něco OBROVSKÉHO.

V příštích několika měsících. . . . . Budeme moci vidět na naší obloze více lodí Galaktické federace. . . . . kamufláž nebo ne . . . . . při rychlých nebo zaparkovaných letech. . . . . jen tak. . . . .

Více si také budeme všímat Přítomnosti posvátných božských draků, kteří byli propuštěni z nitra Země, aby začali svou práci na čištění povrchu

Přicházejí sestavovat speciální pevnosti ve VELKÝCH JESKYNÍCH roztroušených po celé planetě a láskyplně volají ty, kteří s nimi mají souzní, aby společně mohli UZDRAVIT energie Milionů bolesti a utrpení, které jsou stále přítomné v Morfi DS S.

Spousta z nich je ve fyzických tělech páté dimenze nebo plazmových tělech. . . . a my na povrchu budeme mít možnost zpočátku aktivněji komunikovat se všemi v našich Snech či Meditacích.

Přináší svůj SVATÝ OHEŇ očištění.

V nadcházejících měsících nastane větší dynamizmus, protože se život na Zemi zdá, že se vrací do normálu.

Ale zjistíme, že to bude jiný normál, protože jsme mnohem více PROBUZENÍ než kdy jindy.

To nám také otevře NOVÉ DVEŘE, abychom se mohli posunout vpřed s našimi plány DUŠE. . . . . čím dál více osvobozuji od temných vlivů. . . . . den za dnem. . . . . byly odstraněny.

Také se díváme na naše hodiny a všimneme si, že čas plyne příliš rychle nebo příliš pomalu. . . . . a toto je výsledek Úpravy v kvantových polích Země. . . . . práce od Andromenů.

Až bude tato úprava hotová. . . . . přinese více hladkosti do našich myšlenek a emocí. . . . . a začneme v sobě cítit pocit úplnosti, že vše je na správném místě a ve správný čas.

Je také důležité poznamenat, že zatímco všechny tyto ZMĚNY probíhají. . . . . Budeme schopni pochopit změnu našeho každodenního života. . . . .

ve kterém ke ZMĚNĚ dochází čím dál více. . . . . „tlačíme sami sebe“ do bodů, kde musíme BÝT a dělat to, co musíme udělat.

NEBUDME SE vystrašit, pokud. . . . . Z jednoho okamžiku do druhého. . . . . zdá se, že naše životy jsou obráceny vzhůru nohama. . . . . protože i tohle je součást těch NUTNÝCH Pohybů.

Ti z nás, kteří žijí v konkrétních oblastech Země, začnou cítit čas na ZMĚNU. . . . . jít dál a na vyšší místa. . . . . také proto, že je tam více čerstvého vzduchu.

Naše těla se mění a v nadcházejících měsících a letech dojde k přirozenému „detoxikačnímu“ procesu, protože Matka Země vypustí speciální prvky do vzduchu a vody, aby očistila naše těla od toxinů.

Matka Země s námi pracuje a MUSÍME TO ZAČÍT chápat.

Chce nám pomáhat v našich procesech. . . . . ale je nezbytné pochopit Vaši odpovědnost lidí chránit Zemi a starat se o celý Systém. . . . . Ve Fauně. . . . . Flora. . . . . a celé toto království.

Dovolujeme našim US si užívat více krás Země a užívat si východ a západ slunce.

Díváme se na hvězdy Nebeské dýně při západu slunce a dovolíme našim NÁM.. . . taky. . . . . užít si jednoduchý BREEZE, který se dotýká našich tváří.

To nás přibližuje ke Gaii - SVATÉ ZEMI - a v souladu s Nejsvětějším srdcem Křišťálu v CENTRU planety.

I nadále budeme PODPOROVAT Vlajku SVOBODY. . . . LÁSKA. . . . a mír!

A buďme si jisti, že tato ozvěna čistých a svatých PRAVD byla vyslyšena všemi Božskými civilizacemi tohoto vesmíru a všichni NYNÍ spolupracují na pokračování Úplného Osvobození Země a Jejího znovuintegrace do Kosmické komunity a.

V rámci JEDNÉ BOŽSKÉ LÁSKY
Pars Pes

Z:(6) Command Ashtar Planets | Facebook
TerezaK
Nerozumím,třeba rozlišit: O CICLO ACABOU!
Algo ENORME está por vir.
Nos próximos meses. . . Seremos capazes de ver em nossos céus mais naves da Federação Galáctica. . . camuflado ou não. . . em vôos rápidos ou estacionados. . . assim como. . .
Também perceberemos mais a Presença dos Dragões Divinos Sagrados que foram Liberados do Interior da Terra para iniciar seu trabalho de Limpeza de Superfície. …More
Nerozumím,třeba rozlišit: O CICLO ACABOU!

Algo ENORME está por vir.

Nos próximos meses. . . Seremos capazes de ver em nossos céus mais naves da Federação Galáctica. . . camuflado ou não. . . em vôos rápidos ou estacionados. . . assim como. . .

Também perceberemos mais a Presença dos Dragões Divinos Sagrados que foram Liberados do Interior da Terra para iniciar seu trabalho de Limpeza de Superfície.

Eles vêm montando fortalezas especiais nas GRANDES CAVERNAS espalhadas pelo planeta e chamando amorosamente aqueles que têm afinidade com eles para que juntos possam CURAR as Energias de Milênios de dor e sofrimento ainda presentes nos Campos Mórficos.

Muitos deles estão em Corpos Físicos de Quinta Dimensão ou Corpos de Plasma. . . e nós na superfície teremos a oportunidade de interagir inicialmente mais ativamente com todos eles em nossos Sonhos ou Meditações.

Eles vêm trazendo seu FOGO SAGRADO da Purificação.

Haverá Maior Dinamismo nos próximos meses, pois a Vida na Terra parece retornar ao Normal.

Mas descobriremos que será um normal diferente, pois estamos muito mais DESPERTOS do que nunca.

Isso também abrirá NOVAS PORTAS para avançarmos com nossos Planos de ALMA. . . cada vez mais livre das influências sombrias que isso. . . dia a dia. . . estão removidos.

Também olhamos para nossos relógios e notamos o tempo passando muito rápido ou muito lento. . . e isso é resultado do Ajuste nos CAMPOS QUÂNTICOS da Terra. . . trabalho feito pelos Andrômenos.

Quando este ajuste estiver concluído. . . trará mais Suavidade aos nossos Pensamentos e Emoções. . . e começaremos a sentir dentro de nós uma sensação de completude de que tudo está no lugar certo e na hora certa.

Também é importante ressaltar que enquanto todas essas MUDANÇAS estão ocorrendo. . . Seremos capazes de perceber o Rearranjo de nossas vidas diárias. . .

em que as MUDANÇAS estão cada vez mais ocorrendo. . . “empurrando-nos” para pontos onde precisamos SER e fazer o que precisamos fazer.

NÃO vamos ficar alarmados se. . . de um Momento para o Próximo. . . nossas vidas parecem estar viradas de cabeça para baixo. . . pois isso também faz parte desses Movimentos Necessários.

Aqueles de nós que vivem em regiões específicas da Terra começarão a sentir a hora de MUDAR. . . para ir mais longe e para lugares mais elevados. . . também porque há mais ar fresco lá.

Nossos corpos estão mudando e haverá um processo natural de “desintoxicação” acontecendo nos próximos meses e anos, pois a Mãe Terra liberará elementos especiais no ar e na água para purificar nossos corpos de toxinas.

A Mãe Terra trabalha conosco e PRECISAMOS COMEÇAR a entender isso.

Ela quer nos ajudar em nossos processos. . . mas é essencial entender Sua responsabilidade como humanos de proteger a Terra e cuidar de todo o Sistema. . . a Fauna. . . a Flora. . . e este Reino Inteiro.

Permitimos que nossos EUs desfrutem mais das belezas da Terra e aproveitem o nascer e o pôr do sol.

Observamos as Estrelas da Abóbada Celestial ao entardecer e permitimos nossos EUs.. . também. . . para desfrutar de um simples BREEZE tocando nossos rostos.

Isso nos aproxima de Gaia – a TERRA SAGRADA – e nos alinha com o Sagrado Coração de Cristal no CENTRO do Planeta.

Continuaremos a APOIAR a Bandeira da LIBERDADE. . . AMAR. . . e paz!

E tenhamos a certeza de que este Eco de VERDADES Puras e Sagradas foi Ouvido por Todas as Civilizações Divinas deste Universo e todas elas trabalham juntas AGORA para continuar com a Liberação Completa da Terra e Sua Reintegração na Comunidade Cósmica.

Dentro do AMOR DIVINO de UM
Pars Kutay