01:18
Athoský mnich r.2016 ukazuje, že lebky zesnulých kněží jsou jiné než nekněží
Public domain
Janko333
Blahoslavená Anna Katarína Emmerichová mala schopnosť vycítiť blízkosť vysväteného kňaza (aj keď ho nevidela). Schopnosť rozpoznávať požehnané objekty je dar od Boha a má schopnosť: rozlišovať sväté veci od tých, ktoré nie sú sväté, vrátane skutočnosti, či je alebo nie je osoba vysvätená; či bol alebo nebol daný objekt požehnaný;prítomnosť dobrého či zlého ducha; schopnosť nájsť stratené alebo …More
Blahoslavená Anna Katarína Emmerichová mala schopnosť vycítiť blízkosť vysväteného kňaza (aj keď ho nevidela). Schopnosť rozpoznávať požehnané objekty je dar od Boha a má schopnosť: rozlišovať sväté veci od tých, ktoré nie sú sväté, vrátane skutočnosti, či je alebo nie je osoba vysvätená; či bol alebo nebol daný objekt požehnaný;prítomnosť dobrého či zlého ducha; schopnosť nájsť stratené alebo skryté objekty a sväté relikvie. Anna Katarína Emmerichová mala veľký dar v rozlišovaní svätých vecí. Mala schopnosť vycítiť blízkosť vysväteného kňaza (aj keď ho nevidela), alebo identifikácia ostatkov svätých, či ich prítomnosti v priestore a čase, je dobre zdokumentovaná.
Napríklad zvony, ktoré boli požehnané kňazom mali pre ňu melódiu podstatne odlišnú od všetkých ostatných, chuťou zistila požehnanie prenášané na svätenú vodu tak ľahko ako ostatní dokážu rozlíšiť vodu od vína; čuch, zrak aj dotyk používala pri rozpoznávaní ostatkov svätých. Ako živú mala pred sebou predstavu o kňazskom požehnaní, i keď ho kňaz urobil na diaľku, rovnako ako keby bolo urobené v jej prítomnosti. knihe Relikvie svätých a ich rozpoznávanie sú nám odhalené účinky svätých relikvií, ich rozpoznávanie a uctievanie skrz videnia blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej.

Anna Katarína Emmerichová
bola po celé roky, kedy sa Clemens Brentano zdržiaval v jej bydlisku, pripútaná na lôžko. To sa však týkalo len jej tela - duch putoval po celej zemi i po nadzemských sférach. Vo svojich videniach sa vždy preniesla na miesta, kde sa stalo alebo malo sa v budúcnosti stať to, čo videla.

Kniha Sväté kňazstvo obsahuje výňatky z jej mystických vízií týkajúcich sa kňazov, kňazstva, kňazského požehnania, povolania, slúženia svätej omše, sviatostného života, obrazov Cirkvi, Panny Márie... UMUCENIE JEZISA KRISTA KATARINA EMMERICHOVA

Boh prišiel aby nám povedal, že láska je niečo celkom jednoduché, a preto nikto z nás nebude môcť povedať že to nevedel.
Najväčší zázrak - svätá omša
Peklo a nebo | Božie milosrdenstvo | svätá Faustína
Jaroslav Bím shares this
2