32:23

ks. Piotr Natanek - 09.07.2020r

ChristusVincit-Tv Youtube