Clicks106

Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! (Łk 18, 35-43)

sters