Victory
555

Rozjímání nad Mt 5,22

Já však pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu;
kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu.


Pán Ježíš vysvětluje hněv na bratra v souvislosti s pátým přikázáním: „Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům: Nezabiješ. Kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však vám pravím...“ Ježíš zde vystupuje jako Božský zákonodárce. On zdůrazňuje: „Já však vám pravím...“ Pak ukazuje tři stupně projevu hněvu, až nenávisti. Nejprve je to ten, kdo se hněvá a nechce odpustit. Ježíš už na jiném místě říká, že ani jemu nebude odpuštěno, to znamená, že bude vydán soudu. Kdo bratra uráží a nazývá ho hlupákem, bude se za to zodpovídat. A kdo o bratrovi veřejně šíří zlomyslnou lež, že je blázen, čili psychicky chorý, s cílem ho morálně likvidovat – zabít, a tím ho společensky znemožnit, takový propadne ohnivému peklu.
Musíme si dát pozor na své myšlení, na své srdce i na svá slova, když má někdo něco proti druhému. I jen pouhá polopravda může velmi ublížit a stejně jako pomluva se dá pak jen těžko napravit. Je třeba ale brát v úvahu i druhou stránku, na niž upozorňuje svatý Basil, a to, že existují dva případy, kdy je třeba veřejně ukázat na negativa člověka a není to hodnoceno jako pomluva. První případ je, když je nebezpečí, že by se zlo bralo jako dobro, a druhým případem je potřeba napravit hříšníka.
Jsou lidé, kteří dovedou sugestivně zneužívat pravdu k prosazení zla. Zlo se pak bere jako dobro. Klam musí být postaven do světla, aby se zamezilo nebezpečí škodlivého oklamání druhých, popřípadě celé veřejnosti. Proto dnes je třeba mít velmi kritický postoj zvláště k masmédiím, která lež a zlo staví jako pravdu a dobro. Kdo jim naivně věří, škodí sobě i druhým. Už prezident USA Trump na adresu masmédií řekl: „Lžou a lžou a lžou!“