41:37
JOKAMA
209
The Corbett Report: Przyszłość szczepionek (napisy PL) / The Corbett Report: The future of vaccines Rządy na całym świecie i przedstawiciele międzynarodowego establishmentu medycznego od kilkunastu …More
The Corbett Report: Przyszłość szczepionek (napisy PL) / The Corbett Report: The future of vaccines

Rządy na całym świecie i przedstawiciele międzynarodowego establishmentu medycznego od kilkunastu miesięcy przekonują nas, że życie nie wróci do normy, dopóki cała planeta nie zostanie zaszczepiona przeciwko SARS-CoV-2. Jednak wiele ludzi jeszcze nie rozumie, że promowane szczepionki oparte są na zupełnie nowej eksperymentalnej technologii, która nigdy wcześniej w historii nie była stosowana na ludziach, a wszelkie testy na zwierzętach kończyły się jak dotąd ich zgonem lub poważnymi powikłaniami. Coraz więcej lekarzy i naukowców mówi wprost, że promowane obecnie preparaty mające łagodzić objawy tzw. choroby Covid-19 w ogóle nie powinny być nazywane szczepionkami, ponieważ działają na zupełnie innej zasadzie niż znane nam dotąd tradycyjne szczepionki, i że należy w tym przypadku mówić raczej o „nowej technologii medycznej bazującej na eksperymentalnej terapii genetycznej".
Niniejszy film w przystępny sposób wyjaśnia różnicę między tradycyjnymi a nowoczesnymi szczepionkami, opisuje proces całkowitej transformacji technologii szczepionek mający obecnie miejsce w laboratoriach badawczych na całej planecie oraz analizuje etyczne i prawne aspekty trwającej medialnej kampanii (nie pierwszej w historii, ale bezprecedenswej w swej skali) nakłanianiającej ludzi do poddania się największemu eksperymentowi medycznemu w historii ludzkości.
Twórca filmu, James Corbett, to wielokrotnie nagradzany niezależny dziennikarz prowadzący od 2007 roku podcast „The Corbett Report” poświęcony bieżącym wydarzeniom na świecie i ich analizie z perspektywy geopolityki, ekonomii, historii, technologii i socjologii.
Pochodzi z Kanady, od 2004 roku mieszka w Japonii. Na co dzień nauczyciel angielskiego, pracował też jako wykładowca geopolityki w Studium Generale Uniwersytetu w Groningen.
Strona „The Corbett Report”:
The Corbett Report - Open Source Intelligence News
www.youtube.com/user/corbettreport
The Corbett Report
Inne ważne materiały na temat szczepionek:
Archiwa: Medycyna i nauka - Stolik wolności
awakeningchannel.com/blog/search/vaccine
Milewski o szczepionce na covid: To nie jest szczepionka. Ryzyka tego leku są nieznane. To problem
killuminati.pl/…ka-patogenow-dr-david-martin-i-dr-judy-a-mikovits/
Doskonałe opracowanie (336 stron) pt. "Skutek uboczny: Śmierć. 226 lat sukcesu propagandy szczepień":
www://drive.proton.me/urls/TRDAA35YVC#afsYWEBGAqVm
Inne wydania "The Corbett Report" z polskim tłumaczeniem przygotowanym przez grupę "Krytyczny Moment":
youtube.com/channel/UCC1HofVfaIB3XgiPAVunlqA
==================================
For several months governments all over the world and the international medical establishment have been telling us that life will not return to normal until the entire planet is vaccinated against SARS-CoV-2. However, many people still do not understand that the promoted vaccines are based on a completely new experimental technology, never before been used on human population, and that all tests on animals so far have resulted in their death or serious advere reactions. More and more doctors and scientists openly state that these medicines that are supposed to alleviate the symptoms of the so-called Covid-19 should not even be called vaccines, as they work in a completely different way than traditional vaccines, and that what they really are is "a new medical technology based on experimental gene therapy".
This video explains the difference between traditional and modern vaccines, traces the process of complete transformation of vaccine technology currently taking place in research laboratories across the planet, and examines the ethical and legal aspects of an ongoing media campaign (not the first, but unprecedented in scale) designed to push people to subject themselves to the biggest medical experiment in human history.
James Corbett is an award-winning independent investigative journalist. Since 2007 he's been running "The Corbett Report", a listener-supported alternative news podcast devoted to analyzing current world events and various other areas, such as geopolitics, economics, history, technology and sociology.
He comes from Canada, he has lived in Japan since 2004. He is an English teacher, he has lectured on geopolitics at the University of Groningen’s Studium Generale.
„The Corbett Report”:
The Corbett Report - Open Source Intelligence News
www.youtube.com/user/corbettreport
The Corbett Report
The link to a very good website full of revealing information on the subject of vaccines:
awakeningchannel.com/blog/search/vaccine