Clicks1
ms.news

Francis, "Kita Harus Mencipta Penyatuan Sivil Untuk Pasangan Amalan Homoseksual"

“Apa yang harus kita cipta adalah undang-undang penyatuan sivil," Francis berkata dalam suatu dokumentari yang bertajuk “Francesco” yang dipra-tayangkan di Rome pada 21hb Oktober, tulis CatholicNewsAgency.com.

“Saya berdiri dan bersuara untuk itu,” tambahnya, menuntut bahawa amalan homoseksual turut adalah “kanak-kanak Tuhan” dan mempunyai "hak” untuk membina "keluarga."

Kenyataan Francis bertentangan dengan ajaran Katholik dan pengenalan am.

Pada Mac 2003, Kardinal Ratzinger telah menerbitkanConsiderations Regarding Proposals to Give Legal Recognition to Unions Between Homosexual Persons [Pertimbangan Atas Usul Pembentangan Dalam Memberikan Pengenal-pastian Legislatif Atas Penyatuan Individu Homoseks]. Dokumen tersebut “tidak mengandungi unsur doktrin baharu” tetapi menyediakan “hujah perbahasan daripada sebab”.

Ia menekankan bahawa “tiada tempat absolusi” dalam mengambil kira penyatuan homoseksual dalam apa jua cara yang beranalog kepada rancangan Tuhan dalam perkahwinan dan kekeluargaan, “Perkahwinan adalah perkara yang suci, manakala kelakuan homoseksual menentang hukum moral semulajadi.”

Di mana homoseksual telah diberikan haknya yang seharusnya milik kepada perkahwinan sahaja, “jelas dan dari sudut pandangan empati, ini adalah kewajipan,” dokumen meletakkan kesimpulannya.

Gambar: “Francesco”, #newsMvusnrohsl