Clicks154

Stanislav Přibyl : Církev na západ od našich hranic 1.10. 2019

ľubica
1
.
johan1
Veľmi zaujímavé aj pravdivé! Vidíme , čo nás čaká v blízkej budúcnosti , ak liberálny katolicizmus zapustí korene aj u nás !