Edward7
11.8K

Ukraińskie prawo rasowe - w którym Słowianie są "podludźmi"

Thierry Meyssan
Z historycznego punktu widzenia Ukraina ma dwa korzenie - skandynawski i słowiański. Grupy, które określają się mianem "ukraińskich nacjonalistów", nie bronią Ukrainy jako narodu, lecz opowiadają się za jej skandynawskim pochodzeniem, przeciwstawiając się Rosjanom.

Chociaż ludność ukraińska zwykle posługuje się zarówno językiem rosyjskim, jak i ukraińskim, a często także węgierskim (lub magharskim), od 1 września 2020 roku używanie jakiegokolwiek innego języka niż ukraiński jest surowo zabronione w administracji publicznej i szkołach. Zamknięto szkoły rosyjsko- i magyarnojęzyczne, co wywołało oficjalne protesty Rosji i Węgier.

21 lipca 2021 roku prezydent Wołodymyr Zieleński podpisał ustawę o "rdzennych narodach Ukrainy". Stanowi ona, że tylko Ukraińcy pochodzenia skandynawskiego oraz Tatarzy i Karaimi mają "prawo do pełnego korzystania ze wszystkich praw człowieka i wszystkich podstawowych wolności" (sic), pozbawiając tym samym tych samych praw Ukraińców pochodzenia słowiańskiego
(czyli Polacy tak samo jako Słowianie też nie mieliby praw, a według nazistowskiego punktu widzenia są "podludźmi" na niższym stopniu "ewolucji" ... dlaczego rzeź wołyńska dopow.)

Ukraińscy neonaziści szeroko wykorzystują symbole nazistowskie, nie tylko alfabet runiczny języków protogermańskich, ale także liczby 14 i 88.

Pierwsza z nich odnosi się do czternastu słów hasła białej supinacji Davida Lane'a: "Musimy zapewnić istnienie naszego narodu i przyszłość białym dzieciom". David Lane jest jednym z przywódców Zakonu, amerykańskiej organizacji terrorystycznej. Zmarł w więzieniu w 2007 roku.

Liczba 88 odnosi się do ósmej litery alfabetu: HH (skrót od "Heil Hitler") oraz inicjałów nazistowskiego pozdrowienia.

Na przykład grupa powołana przez mera Kijowa i byłego mistrza świata w boksie wagi ciężkiej Witalija Kliczkę, służy do wyłuskiwania i zabijania "sabotażystów" wśród Ukraińców pochodzenia słowiańskiego nosi nazwę C14 (zdjęcie). "C" oznacza dawną "Setkę Światosława", a "14" - ich ideologię białej supremacji.

Ukrainian racial law
Dziadek Jacek