Peter(skala)
35

PETICIA: 29. januára 2019 o 12:30 hod. pred Národnou Radou SR.

PETICIA: www.podpisem.sk/neschvalte-zakon-hazardu/

Vážená Národná rada SR, Vážení páni poslanci, Vážené pani poslankyne,

my občania Slovenskej republiky sa na Vás obraciame s petíciou „Neschváľte zákon hazardu“. Na januárovej schôdzi Národnej rady SR prerokujete nový zákon o hazardných hrách (ČPT 1254), ktorý pán prezident SR vrátil Národnej rade SR a navrhol ho neprijať ako celok.

Nový zákon

sprivatizoval štátny monopol v sektore online hazardu,

zlegalizoval reklamu na online hazard, ktorá sa môže šíriť aj medzi deťmi a tak sa propaguje hazardné správanie medzi mládežou,

zabezpečil, aby stávkové kancelárie dostávali každý rok megadarček v podobe znížených odvodov oproti súčasnosti o viac ako 33 miliónov EUR ročne,

predĺžil mnohé licencie na hazardné hry z dvoch až na desať rokov, čo má tieto dôsledky:

– občania napriek úspešným petíciám nebudú môcť vyhnať hazard z miest a obcí (namiesto pôvodných dvoch rokov) až päť rokov,

– online hazard na Slovensku nebudeme môcť až desať rokov zastaviť či obmedziť.


umožňuje, aby hráči mohli prehrať celý rodinný majetok a to bez zavedenia opatrení na prevenciu problémového hrania a bez ochrany rodín týchto hráčov,

sústreďuje kontrolné kompetencie, ktoré ešte pred pár rokmi patrili obciam v rukách jediného novovytvoreného úradu, čím sa Ministerstvo financií definitívne zbavuje zodpovednosti za hazard.

Sociálne náklady hazardu však znáša najmä obec, preto by mala mať právo kontrolovať, ako sa hazard správa v obci aj právo ukladať sankcie.

Prijaté drobné zlepšujúce opatrenia ako je prerušenie non-stop prevádzky, možnosť zatvoriť herne na pár dní v roku oceňujeme, ale ich význam sa nedá sa ani len porovnať s negatívami, ktoré zákon priniesol. Nestoja za to, aby sme umožnili oligarchom získať až 10 ročné práva (licencie) na tento nemorálny biznis, ktorého obeťou sú nielen závislí, ale najmä tí, ktorých títo závislí okradnú či olúpia pre zabezpečenie si svojej závislosti. Podľa výskumov gambleri až osemnástkrát častejšie páchajú trestnú činnosť na obyvateľoch obcí a miest na zabezpečenie svojej závislosti. Liečení gambleri v Českej republike uviedli, že každá štvrtá koruna, ktorú do hry vložili, bola na dlh a každá šiesta pochádzala z nelegálnej činnosti. Štúdia českého Ministerstva financií potvrdila, že na každú “získanú“ korunu z daní z hazardu sa poskladajú všetci tri až štyri koruny v spoločenských nákladoch. Finančné argumenty privatizácie online hazardu sú preto zavádzajúce. Ak tento zákon nezastavíme, nebude sa môcť počas najbližších desať rokov prijať skutočná regulácia, lebo po získaní licencií bude hazard lobby využívať súdne konania. Príklad Bratislavy je nám výstrahou, občania sa viac ako 4 roky domáhajú zákazu hazardu a ich vôľa nie je rešpektovaná.

Nelegálny online hazard je rozšírený aj vďaka nečinnosti ministerstva. Ministerstvo financií SR nemôže argumentovať svojou vlastnou neefektivitou pri potieraní nelegálneho online hazardu, ak odmietlo opatrenia, ktoré fungujú v iných krajinách. (blacklisty účtov pre banky, hráčski agenti, využívanie prostriedkov trestného práva).

Z dôvodov uvedených v tejto petícii a v jej širšom odôvodnení žiadame Národnú radu SR a poslancov Národnej rady SR, aby vrátený zákon o hazardných hrách neprijala ako celok.


Petičný výbor:

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., Chorvátska 199, 90081 Šenkvice, nar. 3.6.1976;

Ing. Stanislav Gunčaga, Malokarpatská 22c, 900 21 Svätý Jur, nar. 19.6.1986;

Mgr. Peter Beňa, Nobelovo nám. 8, 851 01 Bratislava, nar. 29.8.1985

Ing. Ing. Matej Perašín, Závodie 7, 976 52 Čierny Balog, nar. 8.9.1982

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy: Mgr. Peter Beňa, Nobelovo nám. 8, 851 01 Bratislava, nar. 29.8.1985