Kde je príbalový leták k vakcíne?
Svätý Malachiáš(prorok)

Kde je príbalový leták k vakcíne? – CZ 24 News

SLOVENSKO: Vôbec nemám v úmysle povzbudiť tu niekoho do očkovania, lebo Boh túto poslednú prorokoval a označil za cestu do smrti. A predpovedal aj …
johanika
Prečo sa zatiaľ šéf firmy Pfizzer Albert Bourla nedal zaočkovať? Tvrdí, že má 59 rokov a je zdravý....
Er selbst hat noch keine Impfung bekommen. „Ich will mich nicht vordrängeln. Ich bin 59 und gesund“, sagt er. „Aber ich werde es nehmen, sobald ich dran bin.“

handelsblatt.com/…corona-impfstoff/26722868.html
apredsasatoci
Výborné! Ďalší dôvod neockovat sa!