Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks153
Coburg

"Encyklika" Fratelli tutti má program a reč slobodomurárstva

Nemecký kňaz: Encyklika má tón skupiny St. Gallen

Paderborn, 19:10.2020 (LifeSiteNews) – Frank Unterhalt, diecézny kňaz z nemeckého Paderbornu, napísal analýzu novej pápežskej encykliky Fratelli Tutti, ktorej tón náboženského indiferentizmu a volanie po univerzálnom bratstve mu pripomína reč a program slobodomurárstva. Kňaz pripomína aj skupinu "Sankt Gallen" - skupinu progresívnych kardinálov, ktorí sa neúspešne pokúšali o zvolenie kardinála Jorge Bergoglia za pápeža už v r. 2005. Tí zohrali potom aj pri voľbe pápeža v r. 2013 dôležitú úlohu a pápež František bol zvolený.
Kňaz Frank Unterhalt uvádza, že pápežov dokument napomáha zmysel pre rovnosť náboženstiev a zľahčuje katolícku vieru a katolícke postoje v rozpore s náukou Cirkvi o jedinečnej úlohe Katolíckej cirkvi pre spásu človeka.
Pripomína hru Nathan Múdry od nemeckého poetu Gottholda E. Lessinga a poukazuje na to, že cieľom slobodomurárstva je ustanoviť nové "bratstvo", kde si všetky náboženstvá budú rovné. Táto idea sa objavila aj počas Francúzskej revolúcie, ktorá bola v jadre hlboko proti-katolícka. Tieto zhodné črty sú pre Franka Unterhalta znamením našej apokalyptickej doby:
"V tejto apokalyptickej dobe falošného proroctva, keď sa šíria diabolské lži, Pánova Cirkev má povinnosť hlásať Ježiša Krista, Božieho Syna ako jediného Spasiteľa a pravého Vykupiteľa."
O. Frank preto odmieta nasledovať takú náuku pápeža Františka, ktorá nehlása Ježiša Krista ako jediného Spasiteľa. Pre neho ako kňaza , ktorý opakovane vydával verejné svedectvo proti slabnutiu viery - katolíci sa musia obracať na Pannu Máriu, Božiu Matku, ako útočisko hriešnikov a Ochrankyňu proti herézam. A kňaz píše:
"Žitým zasvätením Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, Božej Matky, ktorá jediná ‘porazila a zničila všetky herézy’, budeme schopní zachovať si čistotu viery a jasnosť myslenia a budeme pripravení nasledovať verne nášho ukrižovaného a vzkrieseného Pána, ktorý poslal svojich vlastných, aby vydávali svedectvo o jedinom Bohu a pravom Evanjeliu."
Kňaz uverejnil 15. augusta na LifeSiteNews vyhlásenie, v ktorom zdôraznil, že už Fatimská Panna Mária nás varovala pred apostázou, ktorá príde do Cirkvi a že táto apostáza sa začne "na najvyššom mieste".
Svojou výpoveďou a kritikou Fratelli Tutti sa Frank Unterhalt pripája k biskupovi Atanázovi Schneiderovi a arcibiskupovi Viganovi - obaja vyzdvihli podobnosť medzi pápežským dokumentom a slobodomurárskymi myšlienkami. Obaja tiež odmietli tón náboženského indiferentizmu v tomto texte.
So svojou kňazskou skupinou Communio veritatis otec Frank verejne často bráni pravú vieru a vyslovuje sa proti vplyvu ducha doby v Cirkvi a pripomína zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie - nášho útočiska a cesty, ktorá nás vedie k Bohu.