Clicks896
Varovanie
7

AŤ SE STANE COKOLI, NEODCHYLUJTE SE OD PRAVÉHO UČENÍ

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 26. října 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).

Boží lidé,
budete stále ochraňováni našimi legiemi, ale jen když nás zavoláte, budete nás prosit a vzývat. Musíte nás prosit a žádat o veškerou pomoc, která vám chybí kvůli nedostatku víry.
Země je zbarvena krví nevinných a člověk upadl do vážného nedostatku sebekontroly, protože žije v opovržení Božím řádem a vším, co z něj pochází, a pohrdá naším a vaším Králem Ježíšem Kristem a naší a vaší Královnou, Matkou nebe a země.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, mor, rozptýlený rukou ďábla, rychle kontaminuje vzpurnou mysl lidských tvorů.
Tento čas je pro člověka neuvěřitelně nebezpečný. Démon a jeho stoupenci využívají mimořádnou nedbalost lidských tvorů, aby způsobil zmatek a vážná rozdělení mezi nimi k tomu, aby je vzdálil od Boha a přiblížil k hříchu.
Před velkým bojem, uprostřed přípravy na velkou bitvu, způsobí demonstrace moci démonů velké napětí mezi lidmi, zvláště když ďábel ví, že jeho dny jsou sečteny a hrozí jeho bezprostřední porážka.
V tuto chvíli je Zlý držitelem nejnakažlivější rakoviny ze všech. Rakovinu, která obsahuje pýchu, nedostatek lásky a rozdělení a ví, jak ji vštěpovat do těch, kteří mají to, co potřebují k pobytu a rozmnožování, do těch, kdo věří, že jsou nadřazení svým bratrům. Démon používá tato povýšená stvoření k rozptylování Božích dětí, které bojují, aby zůstaly na Božích cestách a získaly věčný život.
Semena vzrostla a plevel rostl mezi pšenicí [Mt 13, 24-30]. Přesvědčivé a falešné ideologie utlačují slabé tím, že je ovládají a rostou, aby zvýšily svou moc a své velké zlo.
Komunismus se dále šíří v skrytu a získává moc v důsledku Boží vzdálenosti od lidí, a také vzdálenosti od jejich Krále a Pána Ježíše Krista. Člověk rychle zapomíná. Bude znovu ovládnut, zesměšňován a ponížen, jak to v minulosti nesčetněkrát prožil, dokud nakonec nepozná, jak velice se vzdálil od Boha. Člověk se bouří proti tomuto útlaku a nechápe, jaká je skutečná příčina jeho utrpení. Je to odstup od svého Tvůrce: Protože jste neposlouchali!
Pohrdli jste požadavky naší Královny a Matky ve všem, co vám sdělila ve Fatimě. Nesplnili jste žádné úkoly, které vám dala vaše Matka, abyste zabránili současnému a budoucímu chaosu. Boží lid bude trpět kvůli své neposlušnosti, což jim způsobí úpadek ducha kvůli přijetí temných ideologií.

Vy, Boží lidé, se musíte sjednotit v modlitbě a v činnosti, aniž byste skrývali čest a slávu, kterou vyznáváte Nejsvětější Trojici a naší Matce a Královně nebes a země. Boží lidé žijí ve zmatku, jakoby nebeské záležitosti byly o neživých věcech, kterým nezáleží na dobru, ani na zlu.
Stejně jako v minulosti jsou prostí lidé, chudí a pokorní, skutečnými ctiteli pravého učení církve. Jsou to semena, která přinášejí plody věčného života, a proto náš Král pokračuje v setbě do duší a každý ví, jaké ovoce nakonec vydá.
Je naléhavé, abyste se na sebe podívali a prozkoumali své nejvnitřejší já a ti, kteří mají srdce otrávené neláskou, musí neodkladně hledat lék Boží lásky, aby je démon nepodněcoval dopouštět se chyb, kterých budou litovat.
Přízrak války se pohybuje na různých místech země a rozptyluje Boží děti, aby nezůstaly ve střehu a podlehly zmatku.
Boží lidé: Ať se stane cokoli, neodchylujte se od pravého učení. Bůh je stejný jako včera, dnes a navždy [Žid 16, 8].
Lidé našeho Pána Ježíše Krista, modlete se za Argentinu a její bratrské země. Podrážděnost člověka stoupá ke svému vrcholu. Bratr povstane proti svému bratru a pokoj bude minulostí. Argentina bude otřesena.
ARGENTINA MUSÍ BÝT ZASVĚCENA NEJSVĚTĚJŠÍM SRDCÍM.
Modlete se a napravte se před naší Královnou a Matkou, aby se mysl, roznícená žízní po moci, se poddala, a nakonec se mohl vrátit do těchto národů pokoj.
Lidé našeho Krále a Pána, modlete se za Latinskou Ameriku, je napadena komunismem, chapadlem antikrista. Svoboda je pro toto chapadlo největší překážkou, ale dnes už tomu tak není. Proto se zejména chudé země stanou vězni světové velmoci, která je bude utlačovat a předá antikristu.

Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modlete se. Tato generace už nezná Boha, zná jen domýšlivost, aroganci a velikost těch, kteří proslovy a propracovanými slovy získávají půdu pro zlo, což vede masy, aby se vzbouřily proti morálce, náboženství, pravdě a bezúhonnosti.

Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, tato generace trpí kvůli své pýše a bude trpět ještě víc, protože nastal čas otřesů země.
Nedopusťte, aby zlo opojilo vaše srdce, nebo zamlžilo vaši mysl. Ocitli jste se na konci velkých událostí. Soustřeďte se na život v Nejsvětější Trojici, nenechejte se oklamat těmi, kdo vás chtějí oddělit od věčného života. Udržujte víru, naději a lásku.
Přijímejte našeho Krále v eucharistii, modlete se, modlete se s láskou, modlete se s vírou, modlete se s vědomím každého slova, které vychází z vašeho srdce, nejen z vašich rtů.
Lidé našeho Krále, právě teď musíte milovat tak, jak miluje sám Bůh, jednat tak, jak jedná a buduje Bůh: v jednotě.
Děti našeho Krále a Pána, neutiskujte se navzájem, neboť vy také budete brzy odkázáni na pomoc těch, jimiž dnes pohrdáte. Nemůžete jít dál samy.
Ochraňujeme vás; nebeské legie vás ochraňují. Nevzdalujte se od modlitby, modlete se svatý růženec se zanícením a láskou k naší Královně a Matce nebe a země.
KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH.

Svatý archanděl Michael
Varovanie
www.revelacionesmarianas.com/libros/en/2017.pdf
Carretera Norte Km. 151 San Ramón Apartado Postal No. 16 Estelí, Nicaragua celiana22@cablenet.com.ni
Telephone: (505) 2710-1150
Estelí, Nicaragua, Year of Our Lord, March 19 of 2017 Solemnity of the Patriarch Saint Joseph
The volumes that contain “PRIVATE REVELATION” from Heaven given to Luz de María from the year 2009 to the present time have …More
www.revelacionesmarianas.com/libros/en/2017.pdf
Carretera Norte Km. 151 San Ramón Apartado Postal No. 16 Estelí, Nicaragua celiana22@cablenet.com.ni
Telephone: (505) 2710-1150
Estelí, Nicaragua, Year of Our Lord, March 19 of 2017 Solemnity of the Patriarch Saint Joseph
The volumes that contain “PRIVATE REVELATION” from Heaven given to Luz de María from the year 2009 to the present time have been given to me for the respective Ecclesiastic Approval.
I have reviewed with faith and interest these volumes entitled: “THY KINGDOM COME”, and have come to conclusion that they are a call to Humanity to return to the Path that leads to Eternal Life, and that these Messages are an explanation from Heaven in these moments in which man must remain attentive to not go astray from the Divine Word.
In each revelation given to Luz de María, Our Lord Jesus Christ and the Blessed Virgin Mary are guiding the steps, the work and actions of the People of God in these times in which Humanity needs to return to the Teachings contained in the Holy Scripture.
The contents of these volumes are a treaty of Spirituality, Divine Wisdom and Morality for those who welcome them with faith and humility, so I recommend them for you to read, meditate upon and put them into praxis.
I DECLARE that I have not found any Doctrinal error that attempts against the faith, morality and good habits, for which I grant these publications the IMPRIMATUR.
Together with my blessing, I express my best wishes for the “Word of Heaven” contained here to resonate in every creature of good will.
I ask the Virgin Mary, Mother of God and Our Mother, to intercede for us so that the Will of God be fulfilled “...on Earth as it is in Heaven.” (Mt, 6:10)
IMPRIMATUR
____________________________ Juan Abelardo Mata Guevara, SDB Head Bishop of Estelí, Nicaragua
ekans
komunismus se nikdy nezkrýval
poli75
tieto posolstva niesu cirkevne schvalene , tak ako medžugorie alebo ta irska vševedka, takže to nemožme a ani nemusime brat važne, čo ak to je len pasca diabla? Verte v evanjelium a nie hocake zjavenia akože , dam vam ich plne vrecia...
Kallistratos likes this.
Peter(skala)
Poli zrejme o tom asi nevieš, ale bisdkup schvalil tieto zjavenia.
Okrem toho, mali by sme bať vážne tieto posolstva, pretože varuju pred hrozbou komunizmu a to rovnako ako Panna Mária vo Fatyme.

Ako vieme, tak 2 svetova vojna prišla nie len preto, že ludia nebrali vážne Evanjelium, ale aj preto, že nebrali vážne ani varovania z Fatymy.

Ked sa ludia nepoučili z Evanelia, ani z Fatymy, tak aspon…More
Poli zrejme o tom asi nevieš, ale bisdkup schvalil tieto zjavenia.
Okrem toho, mali by sme bať vážne tieto posolstva, pretože varuju pred hrozbou komunizmu a to rovnako ako Panna Mária vo Fatyme.

Ako vieme, tak 2 svetova vojna prišla nie len preto, že ludia nebrali vážne Evanjelium, ale aj preto, že nebrali vážne ani varovania z Fatymy.

Ked sa ludia nepoučili z Evanelia, ani z Fatymy, tak aspon teraz by sa mali.
Hovoriť, že žijeme podla Evanjelia a priitom nebrať vážne varovania týchto posolstiev je farizejské, lebo oni tiež sa odvolavali na Sväté Písma, ale v skutočnosti podla nich nežili, lebo keby tak robili, prijali by aj Nové Zakony
Monika G likes this.
Peter(skala)
Komunizmus sa ďalej šíri v skrytosti a získava moc v dôsledku Božej vzdialenosti od ľudí, a tiež vzdialenosti od ich Kráľa a Pána Ježiša Krista. Človek rýchle zabúda. Bude znovu ovládnutý, zosmiešňovaním a ponížením, ako to v minulosti nespočetnekrát prežil, pokiaľ nakoniec nepozná, ako veľmi sa vzdialil od Boha. Človek sa búri proti tomuto útlaku a nechápe, aká je skutočná príčina jeho utrpenia.…More
Komunizmus sa ďalej šíri v skrytosti a získava moc v dôsledku Božej vzdialenosti od ľudí, a tiež vzdialenosti od ich Kráľa a Pána Ježiša Krista. Človek rýchle zabúda. Bude znovu ovládnutý, zosmiešňovaním a ponížením, ako to v minulosti nespočetnekrát prežil, pokiaľ nakoniec nepozná, ako veľmi sa vzdialil od Boha. Človek sa búri proti tomuto útlaku a nechápe, aká je skutočná príčina jeho utrpenia. Je to odstup od svojho Stvoriteľa: Pretože ste neposlúchali!