Coburg
2836
Coburg
Slovenské titulky sú tu - treba si na ne kliknúť. Žiaľ pri sťahovaní sa neprenášajú. Orędzie Matki Bożej : "WYWOŁUJE TO ZDZIWIENIE I BĘDZIE WYWOŁYWAĆ JESZCZE WIĘKSZE ZDZIWIENIE "
Moderné slovensko
A čo tak preložiť do slovenčiny???!!