Miłości nie da się kupić.

Miłości nie da się kupić. Zacznijmy od końca przypowieści o robotnikach w winnicy (Mt 20, 1-16). Zapytajmy, co tak zeźliło owych mężczyzn, którzy najdłużej pracowali w winnicy? Skąd to niezadowolenie…
Jota-jotka
Wszystkim wierzącym grozi pokusa „patrzenia złym okiem na dobroć Boga”.

Miłości przez duże ,,M ,,nie da się zrozumieć bez Łaski Boga i
Jego Wielkiego Dzieła Odkupienia .