Freddy Gargamel
Na druhej strane je dobré, že tá ich besná nenávisť voči Slovanstvu, hraničiaca až s posadnutosťou, začína byť nadmieru zjavná... Sluhovia antikrista zhadzujú aj posledné masky. Skryté sa stáva zjavným.
Marieta Ria
... skrátka kúpiť si ešte tých, ktorí majú chrbtovú kosť a zatiaľ nepodľahli "nezávislosti" západu.
Ten klin má mať podobu finančných injekcií!! No milí, zlatí, každý sa kúpiť nedá...