Clicks1
ms.news

Bishop Pilih Untuk Bersara Sebelum Dikonsekrat

Francis menerima permohonan untuk bersara yang diminta oleh Bishop-terpilih Michel Mulloy dari Duluth, USA pada 7hb September sebelum konsekrasinya yang akan diadakan pada 1hb Oktober.

Seorang bekas vicar jeneral dari Diocese Rapid City berkata, dia telah dinama sebagai bishop pada 19hb Jun. Akan tetapi, pada 7hb Ogos, diocesenya dimaklumkan mengenai suatu "alegasi“ yang mengenai percabulan seks dari kumpulan yang minoriti pada awal 1980-an yang bersabit dengan Mulloy.

Diocese Rapid City tidak menyebut apa yang terkandung dalam alegasi tersebut dan sama ada ia mempunyai sebarang keboleh-percayaan atau sebaliknya.

#newsPehpupbqtw