Clicks24
vi.news

Francis: Những lời thú nhận khác là "Quà tặng từ Chúa"

Chúa đã không áp đặt sự hiệp nhất cho các môn đồ của mình bởi vì sự hiệp nhất chỉ có thể đạt được bằng lời cầu nguyện, Francis đã nói một cách chính xác trong buổi Tiếp kiến Thứ Tư ngày 20 tháng Giêng.

Ông nhận thấy rằng chúng ta cầu nguyện ít hoặc không bao giờ cầu nguyện cho "sự hiệp nhất của Cơ đốc nhân." Cách diễn đạt này gây hiểu lầm vì Chúa Jesus Christ không nói về một "sự hợp nhất Cơ đốc giáo" chung chung mà nói về sự hợp nhất được thực hiện trong Giáo hội Công giáo, chứ không phải bên ngoài nó.

Theo Francis, tình yêu của Chúa Kitô làm cho chúng ta khám phá ra rằng “các Kitô hữu của những thú tội khác, với truyền thống của họ, với lịch sử của họ, là quà tặng từ Thiên Chúa”. Đây là một nhận định sai lầm khác vì những truyền thống sai lầm không thể bắt nguồn từ Đức Chúa Trời.

#newsOkhbcmlrso