Lenka Morana Moranova
Je ještě nějaká země nebo významná organizace, se kterou by současný papež nenavázal diplomatické vztahy? Jako pavouk spřádá síť a než se nadějete...😰
Joske
Chaldejský patriarcha Sako lobuje ve jménu nové Satanovy matrice, v níž budou všichni lidé bratry.
Unam Sanctam SK
Neveriaci odpadlík Louis Raphael Sako si môže podať ruky s odpadlíkom Benediktom XVI., Prejav B16 moslimským lídrom pred mešitou, 12. september 2008: „Ďakujem zástupcom francúzskej islamskej komunity za to, že prijali moje pozvanie zúčastniť sa tohto stretnutia: Vyjadrujem im moje najlepšie želania pre sväté, už prebiehajúce obdobie Ramadánu.“
vatikankatolicky.com/anti-papez-benedikt-xvi/…More
Neveriaci odpadlík Louis Raphael Sako si môže podať ruky s odpadlíkom Benediktom XVI., Prejav B16 moslimským lídrom pred mešitou, 12. september 2008: „Ďakujem zástupcom francúzskej islamskej komunity za to, že prijali moje pozvanie zúčastniť sa tohto stretnutia: Vyjadrujem im moje najlepšie želania pre sväté, už prebiehajúce obdobie Ramadánu.“
vatikankatolicky.com/anti-papez-benedikt-xvi/