szuirad1
233
szuirad1
szuirad1
Św Franciszek de Capillas, prezbiter, i Towarzysze 15 stycznia .:ILG:. - Czytelnia: 15 stycznia - Męczennicy chińscy