Clicks44
Polski udział w krucjatach- najnowsze badania| B.Ćwir. Polskie wątki w krucjatach są stosunkowo mało znane. Nakłada się na to popularny i propagandowy wizerunek krucjat jako ataków jedynie na …More
Polski udział w krucjatach- najnowsze badania| B.Ćwir.

Polskie wątki w krucjatach są stosunkowo mało znane. Nakłada się na to popularny i propagandowy wizerunek krucjat jako ataków jedynie na Jerozolimę. Co definiuje krucjatę i które z wojen w których brało udział polskie wojsko można uznać za krucjaty? Na te i inne tematy B.Różycki rozmawia z Bartosze Ćwirem, młody badaczem krucjat.
Nieprzejednany Wstecznik
Prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka.